Wat een lezing had moeten zijn naar
aanleiding van even I must understand it,
het nieuwe boek van Benjamin Verdonck
ontaardde in een nieuwe voorstelling die de naam
Het houten ezeltje kreeg
een speelse gids voor het bochtige parcours
tussen atelier en scene
met verhalen, foto’s, films
een theatertje uit een doosje,
een kat en muziek.

info: www.toneelhuis.be