handvest_brief

Handvest voor een actieve medewerking van de podiumkunsten aan een transitie naar rechtvaardige duurzaamheid.

aan alle werknemers binnen alle podiumkunstenorganisaties
die steun ontvangen onder het kunstendecreeten bij uitbreiding aan iedereen die deze oproep gehoor wenst te geven
ik vraag u mij te helpen bij het maken van een kunstwerk

het kunstwerk bestaat erin
gedurende een vooropgestelde periode met zorg en naar best vermogen
de hiernavolgende artikelen
te betrachten

deze artikelen hebben betrekking op het doen en laten van de geëngageerde in zijn hoedanigheid als werknemer binnen een podiumkunstenorganisatie en zijn op geen enkele manier bindend voor het doen en laten van de geëngageerde buiten dit verband

het kunstwerk vangt aan
op 1 september 2012
bij de start van het nieuwe theaterseizoen en loopt af op 7 februari 2013
160 dagen en een half later
halverwege datzelfde theaterseizoen

na afloop van het kunstwerk vervalt elke verbintenis aangegaan tijdens de creatie ervan

bij de aanvang van het kunstwerk
worden alle ecoteams van de deelnemende podiumkunstenorganisaties ontbonden

gevraagd wordt vervolgens
te mediteren over de oorzaak
van de ecologische crisis
aan de hand van een brief
die de verenigde naties schreef
aan kunstenaars gilbert en george
naar aanleiding van hun tentoonstelling the naked shit pictures
met de mededeling dat
westerse uitwerpselen
nog genoeg zouten en mineralen bevatten
om een kind uit de derde wereld
vier dagen langer mee
in leven te houden

bij de aanvang van het kunstwerk wordt de donderdag veggiedag afgeschaft
die dag wordt er naar keuze biefstuk friet geserveerd

of
tongfilet met pommes dauphine gevraagd wordt vervolgens
de overige dagen
vlees noch vis in de kantine
aan te bieden
een werknemer die buitenshuis een maaltijd nuttigt in dienstverband zal zich behalve op donderdag ook van vlees of vis onthouden

bij de aanvang van het kunstwerk wordt alle noodzakelijk geachte papieren promotie van producties waarvan de première voorzien is binnen vooropgestelde periode gedrukt in zwart-wit op ongebleekt gerecycleerd papier

het hiermee gewonnen overschot op het communicatiebudget wordt gestort op een gezamenlijke rekening

en bij het beëindigen van vooropgestelde periode aangewend voor het huren van één of meerdere billboards
waar tegen witte achtergrond
in zwarte letters
ondersteboven te lezen zal staan we agreed on everything

bij de aanvang van het kunstwerk wordt de deelnemer gevraagd zich met het openbaar vervoer en/of de fiets

van en naar het werk te bewegen geëngageerden die later werken
dan er openbaar vervoer voorzien is krijgen overnachting aangeboden
tot drie maal toe kan de geëngageerde familiale omstandigheden inroepen

om met een taxidienst alsnog naar de woonplaats terug te keren

bij de aanvang van het kunstwerk wordt de deelnemer gevraagd
om dans- en toneelstukken te maken zonder decor

of
met decor maar samengesteld
uit materiaal dat al in het bezit was van de organisatie vooraleer deze zijn medewerking aan het kunstwerk verleende

voor toneelstukken die reizen
geldt in het bijzonder dat
afgezien van het materieel
waarover het huis waarnaartoe men reist beschikt

het decor
van die omvang is dat spelers en technici in de mogelijkheid verkeren
om de stukken tijdens hun verplaatsing op een veilige en comfortabele manier met zich mee te dragen
het hiermee gewonnen overschot
op het decorbudget
dient aangewend om meer podiumkunstenaars te werk te stellen

bij de aanvang van het kunstwerk
verbindt een ieder zich ertoe
geen gebruik te maken van het vliegtuig noch gezelschappen te ontvangen
die voor hun verplaatsing hiervan
gebruik maken
op dit artikel is geen uitzondering mogelijk behalve wanneer deelnemende organisatie argumenteert
dat een dergelijke internationale tournee de enige optie is
om het financiële voortbestaan van de organisatie te verzekeren
of
wanneer de geëngageerde in het bezit is van een ring
die hij om zijn vinger draait
waarna hij onzichtbaar
vliegt
en dit
tweemaal op een europese
en
eenmaal op een transatlantische vlucht waarna de bevoorrechtte zich ertoe verbindt
een maand lang
elke avond
tot driemaal toe
te huilen als een hond

beeldt u zich in wat er zou gebeuren mocht
de gehele podiumkunstensector nauwgezet en hardnekkig volhardend 160 dagen en een half lang meehelpen aan dit kunstwerk

wat een kathedraal aan kluwens dissonanten en dialectiek
wat een epifanie aan mogelijkheden draagvlakken spel vreugde

en symbolisch kapitaal
dit zou genereren
voor onze toekomstige kunstpraktijk cocteau indachtig
die
gevraagd
wat hij mee zou nemen mocht
zijn huis in brand staan
antwoordde
het vuur