7 januari

ASHURA

KAN KUNST DE WERELD REDDEN?
STOND GESCHREVEN IN 1993
OP DE TRAMS VAN ANTWERPEN

VANDAAG IS HET ASHURA
TIENDE DAG VAN HET ISLAMITISCH JAAR
(DE RIJKEN TELLEN HUN GELD
EN DELEN 2,5% VAN HUN WINSTEN MET DE ARMEN)

WIJ LEZEN DE KRANT
HOE HET GELD GISTEREN VERDIEND
(49 EURO 78 CENT, DE WIJZEN UIT HET OOSTEN)
VANDAAG ZINVOL VERDELEN?
WIJ GOOGLEN
KINDEREN+GAZA+HULP
(WAAROM KINDEREN, WAAROM GAZA,
WAAROM NIET MOEDERS+AIDS+CONGO
OF VADERS+WERKLOOS+ANTWERPEN)

MAAR WIJ LEZEN DE KRANT
DENKEN DAAROM NÙ AAN PALESTINA
EERGISTEREN AAN DE KOUDSTE DAG VAN GISTEREN
EN DE DAG DAARVOOR AAN DE EERSTE ZWARTE PRESIDENT VAN DE VS
DIE VANDAAG DOET ALSOF ZIJN NEUS BLOEDT
(YES WE CAN)

KAN KUNST DE WERELD REDDEN?
OP HET INTERNET STAAT DAT IN DE GAZASTROOK
2000 KINDEREN EEN HOORAPPARAAT NODIG HEBBEN
EEN PLAN:
2 HOORAPPARATEN KOPEN
ÉÉN VOOR EEN KIND IN GAZA
ÉÉN VOOR EEN KIND IN SDEROT

EEN HOORAPPARAAT KOST 798 EURO 66 CENT
(VOOR ÉÉN OOR)

WIJ WISSELEN HET KLEINGELD VOOR EEN BRIEFJE VAN 50
KNIPPEN HET IN TWEE
EN STUREN DE HELFT NAAR
DE ANDERE HELFT NAAR

___

7 JANUARY
ASHURA

CAN ART SAVE THE WORLD?
WAS WRITTEN IN 1993
ON THE STREETCARS OF ANTWERP

TODAY IS ASHURA
TENTH DAY OF THE ISLAMIC YEAR
(THE RICH COUNT THEIR MONEY
AND SHARE 2.5% OF THEIR PROFITS WITH THE POOR)

WE READ THE NEWSPAPER
HOW TO DISTRIBUTE
THE MONEY EARNED YESTERDAY
(49 EUROS 78 CENTS, THE WISE MEN FROM THE EAST)
MEANINGFULLY TODAY?
WE GOOGLE
CHILDREN+GAZA+AID
(WHY CHILDREN, WHY GAZA,
WHY NOT MOTHERS+AIDS+CONGO
OR FATHERS+UNEMPLOYED+ANTWERP)

BUT WE READ THE NEWSPAPER
THINK ABOUT PALESTINE NOW
THE DAY BEFORE YESTERDAY ABOUT THE COLDEST DAY
AND THE DAY BEFORE THAT ABOUT THE FIRST BLACK PRESIDENT OF THE USA
WHO TODAY PRETENDS HIS NOSE IS BLEEDING
(YES WE CAN)

CAN ART SAVE THE WORLD?
THE INTERNET REPORTS THAT IN THE GAZA STRIP
2,000 CHILDREN NEED HEARING AIDS
ONE PLAN:
BUY 2 HEARING AIDS
ONE FOR A CHILD IN GAZA
ONE FOR A CHILD IN SDEROT

ONE HEARING AID COSTS 798 EUROS 66 CENTS
(FOR ONE EAR)

WE EXCHANGE THE COINS FOR A 50 BILL
CUT IT IN TWO
AND SEND HALF TO
THE OTHER HALF TO