2 maart

VANDAAG ZIJN DE RECLAMEBORDEN ROND HET STATION
NIET MEER WIT
DUIDELIJK VOOR IEDEREEN LEESBAAR
HANGT ER NU
DE BANK SOLIDE ZOALS DE POST
HAHA

VANDAAG TONEN DE POSTBODES
HUN WANTROUWEN OVER DE TOEKOMST VAN HET BEDRIJF
EN LEGGEN HET WERK NEER
STAKEN IS NODIG OM AANDACHT TE KRIJGEN
ZEGGEN ZE

VANDAAG HOPEN DE HONGERSTAKERS
IN DE ONDERGRONDSE PARKEERGARAGE VAN DE VLAAMSE UNIVERSITEIT BRUSSEL
VOOR DE VIJFTIENDE DAG
OP AANDACHT

GISTEREN VROEG
EEN VRIEND VAN MIJ
OF WE OP EEN BLANCO BILLBOARD
ZIJN ADRES WILDEN SCHRIJVEN EN EEN POSTZEGEL PLAKKEN
OM HEM ZO DE SPOORWEG TOE TE STUREN

JAREN GELEDEN AL
SCHREEF JENNY HOLZER
YOU ARE GUILELESS IN YOUR DREAMS

___

TODAY THE BILLBOARDS NEAR BERCHEM STATION
ARE NOT WHITE ANYMORE
CLEARLY LEGIBLE FOR EVERYONE
THEY SAY
THE BANK SOLID LIKE THE POST
HAHA

TODAY THE POSTMEN SHOW
THEIR DISTRUST OF THE COMPANY’S FUTURE
THEY KNOCK OFF WORK
A STRIKE IS NECESSARY TO RECEIVE ATTENTION
THEY SAY

TODAY THE HUNGER STRIKERS
IN THE UNDERGROUND CAR PARK OF THE FLEMISH UNIVERSITY OF BRUSSELS
HAVE BEEN HOPING TO RECEIVE ATTENTION
FOR ALREADY FIFTEEN DAYS

YESTERDAY
A FRIEND OF MINE ASKED
IF WE COULD WRITE HIS ADDRESS
ON A BLANCO BILLBOARD
AND STICK A STAMP ON IT
TO SEND HIM THE RAILWAY

YEARS AGO
JENNY HOLZER WROTE
YOU ARE GUILELESS IN YOUR DREAMS