3 oktober

IEDEREEN KALENDER

DE SIS KAART CLUB
(ZE HEBBEN EEN LIDKAART EN KOMEN SAMEN OP ZONDAG IN EEN ECHT CLUBHUIS)
WIL EEN BOOMHUT BOUWEN IN HET SINT ANNA BOS VOOR POTENTIËLE ACTIEVOERDERS
WIL EEN BALLET MAKEN MET DE REINIGINGSDIENSTEN
WIL EEN HUISJE BOUWEN VOOR BERCHEM STATION
EN AAN IEDEREEN DIE VOORBIJKOMT VRAGEN MEE TE DOEN
OF ÉÉN MINUUT IETS VAST TE HOUDEN
OF EVEN IETS AAN TE GEVEN
EN TERWIJL WIJ PRATEN WIL IEMAND OOK NOG
KLOKJES HANGEN IN FIETS- EN VOETGANGERSTUNNELS
DIE TINGELEN IN DE WIND
(DAAR WIL IK GRAAG AAN MEEHELPEN STEL IK VOOR)

EEN MOEDER VAN DRIE KINDEREN
WIL EEN MUUR SCHILDEREN IN HAAR STRAAT
EN DAAR WILLEN DE LEDEN VAN DE SIS KAART CLUB
ZOWAAR GRAAG AAN MEEHELPEN ZEGGEN ZE

IEMAND WIL IETS MET EEN BEDELAAR DIE ERG VEEL GELD KRIJGT
PASPOPPEN ERG GROTE GSM’S EEN BORD MET DISCONNECTING PEOPLE
HELIUMBALONNEN EN EEN OPGEZETTE WATERBUFFEL

IEMAND IETS MET HONDERD STRANDSTOELEN OP DE BERM AAN DE OPRIT VAN BORGERHOUT

DRIE MEISJES IETS MET BEWUSTZIJNSVERANDERENDE MIDDELEN IN HET CENTRAAL STATION

ONDERTUSSEN
IS DE VROUW OP HET RECLAMEBORD VAN NICOLAI OVERPLAKT
EN WIL EEN AUTO IETS VAN HEM

___

EVERYONE KALENDER
THE SIS CARD CLUB
(THEY HAVE A MEMBERSHIP CARD AND THEY COME TOGETHER ON SUNDAYS IN A REAL CLUB HOUSE)
WANT TO BUILD A TREE HOUSE IN SINT ANNA BOS FOR POTENTIAL ACTIONISTS
WANT TO MAKE A BALLET TOGETHER WITH THE MUNICIPAL CLEANSING DEPARTMENT
WANT TO BUILD A HOUSE IN FRONT OF BERCHEM STATION
AND ASK EVERYONE WHO PASSES BY TO JOIN THEM
OR TO HOLD SOMETHING JUST FOR ONE MINUTE
OR TO HAND THEM SOMETHING
AND WHILE WE TALK
SOMEONE ALSO WANTS TO
HANG BELLS IN BIKE AND PEDESTRIAN TUNNELS
WHICH TINKLE IN THE WIND
(I’D LIKE TO HELP I PROPOSE)

A MOTHER OF THREE CHILDREN
WANTS TO PAINT A WALL IN HER STREET
AND THE MEMBERS OF THE SIS CARD CLUB
WOULD LIKE TO HELP HER THEY SAY

SOMEONE WANTS TO DO SOMETHING WITH A BEGGAR WHO GETS LOTS OF MONEY
TAILOR’S DUMMIES REALLY LARGE MOBILE PHONES A BOARD WITH DISCONNECTING PEOPLE
HELIUM BALLOONS AND A STUFFED WATER BUFFALO

SOMEONE SOMETHING WITH HUNDRED BEACH CHAIRS ON THE SLOPE NEAR THE ACCESS ROUTE TO BORGERHOUT


THREE GIRLS SOMETHING WITH CONSCIOUSNESS-CHANGING DRUGS IN THE CENTRAL STATION 


IN THE MEANWHILE
THE LADY ON NICOLAI’S ADVERTISEMENT BOARD HAS BEEN STICKED OVER
AND A CAR WANTS SOMETHING FROM HIM