9 november

IEDEREEN KALENDER

DE RUIMTEVAARDERS MAAKTEN AFGELOPEN WEEKEND
EEN INSTALLATIE IN DE BINNENTUIN VAN DE SINGEL
MET ZESTIG FRIESE RUITERS
IN HET KADER VAN DE NACHTEN GOES BERLIN
VANDAAG SNIJDEN ZIJ MET DIEZELFDE INSTALLATIE
HET ASTRIDPLEIN DOORMIDDEN
ALS ZEER TIJDELIJK MONUMENT
TER HERINNERING AAN DE TWINTIGSTE VERJAARDAG VAN DE VAL VAN DE BERLIJNSE MUUR
OM 18.57 UUR
OP HET MOMENT DAT SCHABOWSKI ZICH VERSPRAK
EN AANKONDIGDE DAT IEDERE DDR-BURGER DE GRENS OVER MOCHT
DELEN ZIJ AAN DE DOORGANG IN HUN VERSPERRING
BANANEN UIT
DAT WAS TWINTIG JAAR GELEDEN OOK HET GEVAL
(ZIJ HET IN EEN MEER EUFORISCH KLIMAAT)

___

EVERYONE KALENDER

LAST WEEKEND THE ASTRONAUTS MADE
AN INSTALLATION IN THE INNER GARDEN OF THE SINGEL
WITH SIXTY ‘FRISIAN RIDERS’
FOR DE NACHTEN GOES BERLIN
TODAY THEY CUT WITH THE SAME INSTALLATION
THE ASTRIDPLEIN IN TWO
AS A VERY TEMPORARY MONUMENT
IN COMMEMORATION OF THE TWENTIETH BIRTHDAY OF THE FALL OF THE BERLIN WALL
AT 18.57
THE MOMENT SCHABOWSKI MADE A SLIP
AND ANNOUNCED THAT EVERY DDR CITIZEN COULD CROSS THE BORDER
THEY HAND OUT NEAR THE PASSAGE IN THEIR BARRICADE
BANANAS
TWENTY YEARS AGO THE SAME THING TOOK PLACE
(THOUGH IN A MORE EUPHORIOUS ATMOSPHERE)