7 november

IN TUSSENTIJD 10

SUCCES

IT’S IMPORTANT NOT TO FALL INTO THE TRAP OF SUCCES

VERNIEUWING

TERWIJL IK DOE WAT IK DOE – IN STEEDS ANDERE FORMATS, NOOIT DE EVIDENTE, NIET OMDAT IK DAAR TEGEN BEN OF SPECIAAL WIL DOEN MAAR OMDAT HET ZICH OPDRINGT-

DENK IK NA OVER EEN HERDEFINITIE VAN KUNST, DE HERDEFINITIE VAN THEATER, ZELFS HET RITUELE GEGEVEN ERVAN, IN RELATIE TOT DE WERELD

NIET OMDAT IK ALS KUNSTENAAR OPNIEUW HET WARM WATER MOET UITVINDEN

MAAR OMDAT IK WIL DAT ER DINGEN BEWEGEN, GEBEUREN, FYSIEK EN MENTAAL

 THE TIME OF BUILDING HIGHWAYS ARE OVER, WE DID BUILD THE AUTOROUTES AND THE TGV’S, THATS DONE, WE WAIT FOR SMARTER SOLUTIONS ON SMALLER SCALES, THE LITTLE ROADS OR WHATEVER A ROAD WILL LOOK LIKE IN THE FUTURE.

FAMOUS ARTISTS ARE LIKE THESE HIGHWAYS, FOR WHEN TIMES ARE STILL SIMPLE, WHEN A LOT OF THINGS STILL CAN AND HAVE TO BE DISCOVERED. FIRST PEOPLE START TO DO THE BIG GROB THINGS, TO BUILD THE HIGHWAYS, THE MAINSTREAM(S). FIRST THE PREPERATORY WORK HAS TO BE DONE BEFORE DETAILS, DIFFERENCES, THE SMALL ROADS, CAN ENTER THE STAGE.

WE ARE LIVING IN THESE TIMES NOW. THE TIME OF BIG ARTISTS ARE OVER OR IF NOT YET, WILL SOON BE OVER. ALSO BECAUSE ONLY A FEW CAN BE CONSIDERED BIG. MANY ARE ENTERING THE STAGE, THE PRESS WILL REPORT AND CELEBRATE MANY SMART DIFFERENCES, THE ART MARKET WILL BE VOLATILE, PEOPLE COME UP, BE VISIBLE FOR A SHORT TIME, BE OUT OF IT FOR A WHILE AND COME BACK AGAIN, BUT WITH TOTALLY DIFFERENT WORK AND TOTALLY DIFFERENT APPROACHES. NOT ONLY MANY ARTISTS WILL ENTER THE STAGE, ALSO MANY ART ORGANIZERS, ADMINISTRATORS, MANAGERS, PRODUCERS WILL ENTER THE STAGE.

ENERGIE VERSUS KWALITEIT

YOU NEED THE IDEA OF QUALITY TO NEUTRALIZE YOUR PROPER FREEDOM:

THE FACT THAT IT’S YOU WHO DECIDES WHAT’S VALUABLE OR OF WORTH

PEOPLE NEED QUALITY AS A KIND OF GHOST WHO HELPS THEM ESCAPE THE REAL

TO MAKE POOR ART IS A WAY TO FIGHT AGAINST THIS PRINCIPLE

QUALITY, NO! ENERGY, YES!

SOMS DOOR EEN GEBREK, SOMS DOOR EEN TOTALE AFWEZIGHEID VAN EEN FUNCTIE, ONTSTAAT EEN NIEUWE CREATIE. HET IS HIER NIET DE BEDOELING ONBEKWAAMHEID TE HULDIGEN EN VAKKUNDIGHEID TE VEROORDELEN. MAAR ER IS VANDAAG DE DAG EEN MERKWAARDIG PROCES AAN DE GANG. AL TE VAAK KOMT MEN TOT VALSE VAKMATIGHEID. DOOR DE GESCHOOLDE KADERS SLUITEN DE GELEDEREN VAN DE MAATSCHAPPIJ ZICH HERMETISCH. IN DE DRAMATISCHE KUNSTBEOEFENING IS ER ZULK EEN STRIKTHEID GEKOMEN, DAT ZELFS DE LEGALEN NOG TER NAUWER NOOD KUNNEN ADEMEN. NET ALSOF DE MENS EN ZIJN MAATSCHAPPIJ ZO PERFECT IS DAT DIT NOG EENS EXTRA MOET OMLIJND WORDEN DOOR NOG MEER WETTEN EN REGLEMENTERINGEN. MEN ZOU WENSEN DAT ER IN DIE SECTOR ONVOLMAAKTE MANNEN EN VROUWEN OPSTONDEN OM DIT KLIMAAT TE LIJF TE GAAN.

NOODZAAK

DE INNERLIJKE NOODZAAK IS WAT HET WERK STIMULEERT. VOLGENS MIJ GAAT MIJN WERK ALTIJD OVER DE ONDERWERPEN DIE IK IN MIJN LEVEN ONTMOET, DINGEN DIE MIJ OP EEN BEPAALD MOMENT AANBELANGEN OF RAKEN. WE HEBBEN VEEL GELUK BIJ DV8 DAT WE NIET VERPLICHT ZIJN REGELMATIG EEN NIEUWE PRODUCTIE OP TE ZETTEN, DAT WE GEEN PERMANENT GEZELSCHAP ZIJN. WE KOMEN ENKEL SAMEN OM EEN BEPAALD ONDERWERP TE BEHANDELEN, WANNEER IK DE NOODZAAK VOEL IETS ROND DAT GEGEVEN TE MAKEN. DE ENIGE MANIER WAAROP IK DE DINGEN IN MIJN LEVEN KAN AANPAKKEN IS VIA MIJN THEATER. VOOR MIJ IS HET ERG BELANGRIJK DAT WIJ GEEN PERMANENT GEZELSCHAP WORDEN, DAT WE NIET VERPLICHT ZIJN JAAR IN JAAR UIT MET DEZELFDE DANSERS TE WERKEN, MAAR DAT WE DANSERS KUNNEN KIEZEN IN OVEREENSTEMMING MET HET ONDERWERP.

RISICO

VOOR MIJ BETEKENT RISICO NEMEN: IETS PROBEREN DAT GEVAARLIJK IS VOOR MIJ, WAT NIET NOODZAKELIJK BETEKENT DAT HET FYSIEK GEVAARLIJK IS. EEN RISICO NEMEN, DAT IS MEZELF OP HET PUNT BRENGEN DAT IK IETS PROBEER WAARIN IK ZOU KUNNEN FALEN. [RISICO] HEEFT BETREKKING OP DE MANIER WAAROP JE HANDELT IN JE LEVEN.

HET ONMOGELIJKE

KWETSBAARHEID EN MISLUKKEN

HET IS VOOR MIJ OOK BELANGRIJK GEWORDEN, KWETSBAARHEID EN MISLUKKINGEN TE TONEN OP HET TONEEL, TE TONEN DAT MEN NIET ALTIJD SLAAGT. IK LAAT DE DANSERS VAAK OPDRACHTEN UITVOEREN WAARIN ZE ZEKER GAAN MISLUKKEN. (…) IN DE ESTHETIEK VAN DE DANS LIGGEN VOLGENS DE TRADITIE VEEL BEPERKINGEN OP WELKE BEWEGING MOOI EN AANVAARDBAAR IS. DIT LIJKT MIJ OOK GEBASEERD OP HET CONCEPT VAN EEN PERFECT IDEAAL EN EEN VOLMAAKT SLAGEN. HET KAN HEEL DESTRUCTIEF WERKEN ALS MENSEN VOORTDUREND STREVEN NAAR DIT IDENTIEKE, UNIEKE IDEAAL. HET LAAT HEEL WEINIG PLAATS VOOR INDIVIDUALITEIT, HET LAAT HEEL WEINIG PLAATS VOOR HET AANVAARDEN VAN MISLUKKINGEN.

CONFLICT

HET CONFLICT OPZOEKEN. CONFLICT TUSSEN HET MATERIAAL BINNENIN HET KUNSTWERK. CONFLICT TUSSEN HET KUNSTWERK EN DE PRESENTATIECONTEXT. HET KUNSTWERK IN EEN MOEILIJK PARKET BRENGEN OPDAT HET ER STERKER, RESISTENTER VAN WORDT.

“AUGETUR” MEANS:

TO INCREASE, STRENGTHEN, ENLARGE, ENRICH

I THOUGHT IT WAS AN ENDLESS CONFLICT OF FORCES, AS AN ENDLESS WAIST OF ENERGY

BUT ACTUALLY IT’S MORE POSITIVE

BOTH FORCES GET BETTER, STRENGTHENED …

___