30 juli

IN TUSSENTIJD 7

BOOM, SINT-ANNASTRAND, 3 JULI, HALF ZES ‘S MORGENS

IN HET BLAUWE UUR, DE DREMPELTIJD TUSSEN SLAPEN EN WAKEN, LIJKT ALLES MOGELIJK. OP HET SINT-ANNASTRAND BALANCEERT EEN MAN OP HET TOPJE VAN EEN BOOM. ZWEVEN DOET HIJ NIET, MAAR STEUNEN EVENMIN. AAN DE RANDEN VAN BOOMKRUINEN LOPEN TAKKEN UIT IN TWIJGJES EN DOORGAANS BRUIGEN OF BREKEN DIE ONDER HET GEWICHT VAN EEN MENS. HIER TELLEN DE WETTEN VAN DE ZWAARTEKRACHT EVEN NIET. OP DE FOTOGRAAF, EEN VROEGE JOGGER EN DE STUURMAN IN DE BOOT NA, ZIJN ER DIE OCHTEND GEEN TOESCHOUWERS. DAT IS MAAR GOED OOK. DE ACTIE ZOU MISSCHIEN NIETS MEER DAN EEN HALSBREKENDE STUNT ZIJN GEWEEST, EEN KUNSTJE DAT EEN AAPJE UITVOERT VOOR PINDA’S. DE MAN OP DE BOOM STAAT ER IN DE EERSTE PLAATS OM GEFOTOGRAFEERD TE WORDEN. PAS IN DE GEDAANTE VAN DIT STRAK GECOMPONEERDE BEELD KOMT ZIJN ACTIE TOT HAAR RECHT. ALLES BINNEN HET KADER VAN DE FOTO WORDT MIJ TER LEZING AANGEBODEN EN MEERDERE VERHALEN KOMEN BOVENDRIJVEN. ZO VERLIEST HET VERBODSBORDJE RECHTS VAN DE BOOM EVEN ALLE AUTORITEIT – LOS VAN WAT HET PRECIES VERBIEDT. HET DETAIL DOET ME DENKEN AAN PHILIPPE PETIT, DIE OP 7 AUGUSTUS 1974 ONGEVRAAGD EEN KOORD SPANDE TUSSEN DE TWIN TOWERS EN VERVOLGENS VAN DE ENE TOREN NAAR DE ANDERE LIEP. UN COUP, NOEMDE PETIT ZIJN DAAD, EN ZO KAN DEZE ACTIE OOK WORDEN GEZIEN: ALS EEN KORTSTONDIGE MACHTSGREEP. DE VOGELS OP HUN BEURT HERINNEREN ME AAN EEN ANDER VERHAAL, DAT VAN DE MONNIK CICILLO IN PIER PAOLO PASOLINI’S UCCELLACCI E UCCELLINI. DIE KRIJGT VAN SINT FRANCISCUS DE OPDRACHT OM DE VOGELS TE BEKEREN TOT HET CHRISTELIJKE GELOOF, ZOWEL DE HAVIKEN ALS DE SPREEUWEN. EVENGOED ZITTEN DE VOGELS MAAR IN DE WEG EN IS HET DE MAN OP DE BOOM OM DE HORIZON TE DOEN, OF LIEVER WAT DAAR NOG ACHTER LIGT. STAAT HIJ DAAROM ALS EEN CEDALION OP DE SCHOUDERS VAN DE BLINDE REUS ORION, OM ALS EERSTE DE ZON TE ZIEN OPKOMEN, TE WAARSCHUWEN VOOR  GEVAAR OF WIL HIJ DOODGEWOON OVER DE SCHELDE HEEN SPUWEN? HET FABRIEKSPARK AAN DE OVERKANT VAN HET WATER HEEFT IN MIJN OGEN IETS WEG VAN DESPINA, ÉÉN VAN ITALO CALVINO’S ONZICHTBARE STEDEN, EEN STAD DIE ER VAN OP EEN AFSTAND UITZIET ALS EEN REUSACHTIG SCHIP. ZOUDEN DE STERREN ‘S MORGENS VROEG UIT DE HEMEL VALLEN OM DAAR DE DAG DOOR TE BRENGEN? ER ZIJN NET ZO VEEL VERHALEN TE VERZINNEN BIJ DE FOTO ALS ER VERHOUDINGEN MOGELIJK ZIJN TUSSEN DE MAN, DE BOOM, HET STRAND, HET BANKJE, HET VERBODSBORD, DE SCHELDE, DE BOOT, HET FABRIEKSPARK EN DE VOGELS. STRAKS WORDT HET BEELD VIA DUIZENDEN BOOMERANG-ANSICHTKAARTJES IN ANTWERPEN VERSPREID. ZE ZULLEN IN KOKETTE HANDTASJES TERECHTKOMEN, AAN MUREN GAAN HANGEN, OPGESTUURD WORDEN OF VERDWIJNEN ALS BLADWIJZERS IN VERGETEN BOEKEN. OF HOE EEN ACTIE ZONDER PUBLIEK EEN BEELD WORDT WAARIN VELE LEZERS EIGEN VERHALEN KUNNEN ONTDEKKEN.

WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK

TWEE WEKEN NA HET VERSCHIJNEN VAN HET MOESTUINTJE OP HET ZUID IN ANTWERPEN ONTMOET JE EEN VROUW DIE EEN OPMERKELIJKE THEORIE UIT DE DOEKEN DOET. ZELF HEEFT ZE DIE VAN HOREN ZEGGEN. OP HET KEURIGE GRASPERKJE WAAROP DE MOESTUIN IS AANGELEGD, STAAT EEN ZILVERKLEURIGE DOOS EN ONDER DIE DOOS – ZO GAAT HET GERUCHT – ZOU ZICH EEN NETWERK VAN GELEIDERS VERTAKKEN DIE SAMEN EEN ELEKTROSTATISCH LAAGSPANNINGSVELD VORMEN, DAT DE WORTELS VAN SNELGROEIEND GEWAS IRRITEERT. DAT IS DE REDEN WAAROM DIT GRASPERKJE, EN BIJ UITBREIDING ALLE GRASPERKJES IN HET MIDDEN VAN DE STAD NOOIT DOOR PAARDENBLOEMEN, MELKDISTELS OF BRANDNETELS WORDEN ONTSIERD. OF ZIET U HIER OOIT IEMAND ONKRUID WIEDEN?

OOK WIJ TWIJFELEN AANVANKELIJK: IS DIT FEIT OF FICTIE? PAS NA EEN TELEFOONTJE VANUIT HET ATELIER NAAR DE BEVOEGDE STADSDIENST KAN HET VERHAAL VAN DE VROUW DEFINITIEF NAAR HET RIJK DER FABELEN WORDEN VERWEZEN. DAT WE DIT VERHAAL ENIG KREDIET GEVEN, WAT ZEGT DAT OVER ONS? WELKE STADSANGST WORDT ER, DIEP VANBINNEN, DOOR AANGERAAKT? MISSCHIEN IS HET DE VREES VOOR EEN BORDKARTONNEN STAD, VOOR EEN STAD DIE HAAR CONTROLEMECHANISMEN VERBERGT ACHTER EEN SCHERM VAN GEZELLIGHEID, NORMALITEIT, COMFORT.

OP 10 JULI NEEM JE DEZE STADSLEGENDE OP IN HET NARRATIEF WEB VAN KALENDER. AAN DE INGANG VAN DE TUIN HANGT EEN BRIEF WAARIN HET VERBAND WORDT GELEGD TUSSEN HET THEORIETJE EN ONZE MOESTUIN: MET HET AANLEGGEN VAN DEZE MOESTUIN WILLEN WIJ ONDERZOEKEN OF HET MOGELIJK IS DE NEGATIEVE TRILLING OM TE BUIGEN TOT EEN BEVORDERLIJKE TRILLING DIE GROEI OPNIEUW MOGELIJK MAAKT. OOK DE WONDERBAARLIJKE RESULTATEN VAN DIT ONDERZOEK WORDEN IN DE BRIEF ONTHULD: TOT ONZE VERBAZING IS ONZE INGREEP EEN SYMBIOSE AANGEGAAN MET HET LAAGSPANNINGSVELD, GETUIGE DAARVAN HET ZAAIGOED DAT DRIE WEKEN AL ONOPHOUDELIJK BLOEIT TERWIJL ER NAUWELIJKS ONKRUID TE BESPEUREN VALT.

JE CREËERT GEEN NIEUW VERHAAL VANUIT HET NIETS, MAAR HAAKT HET KARRETJE VAN KALENDER VAST AAN EEN BESTAAND GERUCHT DAT DE RONDE DOET IN DE STAD. JE OVERDRIJFT HET, MAAKT HET NOG ABSURDER DAN HET AL WAS. IN EERSTE INSTANTIE HELP JE HET MEE TE VERSPREIDEN, MAAR MOGELIJKS MAAK JE OOK EEN EINDE AAN DIE CIRCULATIE. DOOR DE OORSPRONG VAN HET GERUCHT OP TE EISEN – JE BEWEERT NIET DAT JE HET ZELF VAN HOREN ZEGGEN HEBT – MAAK JE DIE OORSPRONG OOK TRACEERBAAR. HET VERHAAL WORDT NIET ONTKEND DOOR EEN OFFICIËLE INSTANTIE (ZOALS TIJDENS HET TELEFOONTJE NAAR DE STADSDIENST GEBEURDE), MAAR DE BRON ERVAN (KALENDER) LIJKT – ZEKER SINDS DE PECHVOGEL – TOCH WEINIG BETROUWBAAR. EENS GELINKT AAN KALENDER VERLIEST EEN GERUCHT VAAK ZIJN AMBIGUE KARAKTER: HET WORDT DEFINITIEF NAAR HET RIJK DER FABELEN VERWEZEN. DAT IS NIET ALTIJD ZO. EEN ACTIE ALS DIE MET DE WITTE BILLBOARDS BLIJFT WÉL HEEN EN WEER SCHUIVEN TUSSEN FEIT EN FICTIE, BLIJFT STOF LEVEREN TOT DISCUSSIE.

ONDER HET TEKSTJE DAT WE OP ONZE SITE OVER DE ACTIE PUBLICEREN STAAT EEN LINK NAAR EEN ARTIKEL OP DE WEBSITE VAN INDYMEDIA. OP 11 JULI SCHRIJFT WALTERITO DAT DE UITVOERDER VAN DIT WEL ZEER VERFRISSEND STADSELEMENT ONBEKEND IS. EEN PAAR DAGEN EN EEN PAAR SPECULATIES (COMMENTS VAN LEZERS) VERDER ONTKRACHT HIJ HET GERUCHT DOOR DE OORSPRONG ERVAN AAN TE GEVEN: DIT PROJECT BLIJKT VAN DE HAND TE ZIJN VAN BENJAMIN VERDONCK, DIE ZICH EERDER DIT JAAR REEDS LIET OPMERKEN MET EEN DODE VOGEL OP DE MEIR, EEN RODE BOL OP HET STANDBEELD VAN LEOPOLD I OF HET REUZENEI OP PARK SPOOR NOORD.

WAT WILLEN WE TOCH MET DAT GERUCHT? HET KAN NIET DE BEDOELING ZIJN OM EEN JAAR LANG LEUGENS TE DOEN RONDGAAN IN DE STAD, MENSEN TE DESINFORMEREN, ANGST AAN TE JAGEN. DAT ZOU IETS HEEL GEVAARLIJK KUNNEN ZIJN: FOUTE MENSEN HALEN PROFIJT UIT ANGST. HET GERUCHT IS PAS INTERESSANT WANNEER HET DISCUSSIE OPWEKT: WERD ER WEL OF NIET VOOR DE WITTE BILLBOARDS BETAALD? WAT BETEKENT DE ACTIE ALS ER GELD VOOR WERD NEERGELEGD? WAT INDIEN DAT NIET GEBEURDE? HOE WERDEN DE DRAGERS TIJDENS DE PROCESSIE DER DINGEN PRECIES BETAALD? WERDEN ZIJ WERKELIJK ALS KUNSTENAARS VOOR HUN DIENSTEN VERGOED? EN WAT BETEKENT DAT? WE ZOUDEN ENKEL MIST MOGEN SPUIEN WANNEER DAT BOEIENDE VRAGEN OPLEVERT.

VRIJKAARTJES

EEN IDEE

VOORTKOMEND UIT DE MAIL VAN KAROLIEN VAN VORIGE WEEK

WAARIN STOND DAT ER TWINTIG VRIJKAARTJES STONDEN OP NAAM VAN KALENDER

20 VAN DE 100

1 OP 5

(WAARVAN IK ER TROUWENS 3 VROEG, VOOR MIJZELF EN MIJN OUDERS – MEA CULPA)

ALS WE DIE VRIJKAARTJES VOOR KALENDER/ZWART NU EENS ZELF BETALEN EN DIE 1, 2, 3, 4, 5, 20 KAARTJES GEBRUIKEN

OM MENSEN UIT TE NODIGEN (MET EEN HELE MOOIE BRIEF), MENSEN ZOALS

1 LUDO DE BRABANDERE VAN VZW VREDE

2 ALEXANDER DE MAN VAN DE KRAAN

3 RABBI FRIEDRICH

4 JAN LAUWERS VAN NEEDCOMPANY

5 MATHIAS BIENSTMAN VAN NETWERK VLAANDEREN

6 MARIANNE VAN KERKHOVEN VAN KAAITHEATER

7 KAREL VINCK VAN BAM

8 LIEVE LAUWERS VAN HET GEDICHT OP FACEBOOK

9 MENEER EN MEVROUW TROUBLEYN VAN SUPERETTE TROUBLEYN

10 VEERLE VAN HET VLAAMS PALESTINA KOMITEE

11 WIM VAN HEES VAN ADEMLOOS

12 SCHEPEN PHILIP HEYLEN

13 BURGEMEESTER PATRICK JANSSENS

14 PHILIP DE WINTER VAN VLAAMS BELANG

15

16

17

___