9 september

JA TEGEN DE TUNNEL VAN ARUP/SUM
JA TEGEN DE BRUG VAN BAM
JA TEGEN HET HORVATH TRACÉ
JA TEGEN DE PLANNEN VAN STRATEN GENERAAL
JA TEGEN HET VLAANDEREN ACTIEPLAN
JA JA JA
DRIEWERF JA
JA TEGEN EEN DRIEDUBBELDEKSVIADUCT
JA TEGEN EEN VIERDUBBELDEKSTRAJECT MET LOOPING
JA TEGEN EEN TOLVRIJE AFSPLITSING DIE OVER DE BINNENSTAD KLIMT
ROND DE KATHEDRAAL NAAR BOVEN SWIRLT
EN EINDIGT OP EEN PANORAMISCHE PARKING MET EETGELEGENHEID
JA TEGEN LANGETERMIJNPERSPECTIEVEN
JA TEGEN HET MASTERPLAN MOBILITEIT
JA WANT PER SLOT VAN REKENING IS HET HIER BETER
JA JA JA
JA TEGEN NOG
JA TEGEN MEER VAN DAT ALLES
JA
IN DE NAAM VAN ONZE KINDEREN
JA JA JA
VOLMONDIG JA
TEGEN HET TOTAALTHEATER VAN DE ADEMHALING
TEGEN DE VERWACHTING EN DE HEBZUCHT
TEGEN DE MAGIE EN DE MATELOOSHEID VAN HET BESTAAN

JA TEGEN DE GEHEIMTAAL DIE VANZELF SPREEKT
JA JA JA


(IN MEMORIAM S.VINKENOOG)

___

YES TO THE TUNNEL OF ARUP/SUM
YES TO THE BRIDGE OF BAM
YES TO THE HORVATH TRACÉ
YES TO THE PLANS OF STRATEN GENERAL
YES TO THE VLAANDEREN ACTIE PLAN
YES YES YES
THRICE YES
YES TO A TRIPLANEROUTE WITH LOOPING
YES TO A TOLL-FREE SEPARATED DRIVEWAY THAT CLIMBS OVER THE CITY CENTER
SWIRLS UPWARDS AROUND THE CATHEDRAL
AND ENDS ON A PANORAMIC PARKING WITH FOOD FACILITIES
YES TO LONG TERM PERSPECTIVES
YES TO THE MASTERPLAN MOBILITY
YES CAUSE AFTER ALL EVERYTHING IS BETTER HERE
YES YES YES
YES TO MORE
YES TO MORE OF ALL THAT
YES
YES IN THE NAME OF ALL OUR CHILDREN
YES YES YES
FULL-MOUTHED YES

AGAINST THE TOTAL THEATRE OF THE BREATH
AGAINST THE EXPECTATION AND THE GREED
AGAINST THE MAGIC AND THE IMMODERATENESS OF EXISTENCE
YES TO THE SECRET LANGUAGE WHICH SPEAKS FOR ITSELF
YES YES YES

(IN MEMORIAM S.VINKENOOG)