23 januari

EEN KERSTMAN

LOOPT
HEEL VLUG
IN ANTWERPEN
EN
BELT
ONOPHOUDELIJK
ALSOF HIJ
MENSEN
ERGENS VOOR WAARSCHUWEN WIL
(GE KOMT TE LAAT
ROEPEN ZE HEM NA)

LANG GELEDEN
GAF
DE KONING VAN PALESTINA
OPDRACHT
ALLE JONGETJES
TE VERMOORDEN
(EXACT EEN MAAND GELEDEN
WERD HET KIND DAT HIJ WEG WOU
IN EEN STAL GEBOREN)

ONDERTUSSEN
LOOPT
VANDAAG
EEN MAN ROND MET EEN MES
IN DENDERMONDE

___

23 JANUARY
A SANTA IS RUNNING LATE

A SANTA
RUNS
VERY QUICKLY
THROUGH ANTWERP
RINGING
CONTINUOUSLY
AS IF HE
WANTS TO WARN PEOPLE
FOR SOMETHING
(YOU’RE LATE
THEY SHOUT)

LONG TIME AGO
THE KING OF PALESTINA
COMMANDED
TO KILL
ALL BOYS
(PRECISELY A MONTH AGO
THE CHILD HE WANTED TO GET RID OF
WAS BORN IN A STABLE)

MEANWHILE
TODAY
A MAN WALKS AROUND
IN DENDERMONDE
WITH A KNIFE