15 oktober

VANDAAG
IK GA NAAR HET MUSEUM
DE CAISSIÈRE
MENEER
U BENT DE KUNSTENAAR DIE DE MOESTUIN AANLEGDE OP HET ZUID
NIET
ER IS EEN VROUW VAN DIERENWELZIJN HIER OP ZOEK NAAR U

(WAAROM
EEN INSPECTRICE VAN HET MINISTERIE VAN VOLKSGEZONDHEID
OP DONDERDAGNAMIDDAG NAAR MIJ OP ZOEK
IN EEN MUSEUM DAT IK OOK MAAR TOEVALLIG BEZOEK VANDAAG)
ZIJ ZEGT
ER IS EEN KLACHT NEERGELEGD
DOOR EEN BEZORGDE BEWONER

DE INSPECTRICE
OF DE TWEE KIPPEN IN ÉÉN VAN DE VIER TUINTJES OP HET ZUID
DEEL UITMAKEN VAN HET KUNSTWERK

IK VERTEL HAAR DAT IK DE KIPPEN DAAR NIET ZELF GEZET HEB
DAT HET WERK EEN UITNODIGING IS AAN DE VOORBIJGANGER
(ZOALS WIJ MAANDAG BEDACHTEN OP DE GRAANMARKT
NA DE LEZING VAN ERIC CORIJN
KUNST IS NOG NIET ECHT )
IK VERTEL HAAR OOK DAT
HOEWEL IK ZE DAAR ZELF NIET HEB NEERGEZET
DE KIPPEN
TOCH DEEL UITMAKEN VAN MIJN WERK

DAT BEGRIJP IK
ZEGT ZIJ
MAAR ALS U ZE DAAR NIET HEBT NEERGEZET
WEET IK NIET WIE DAN WEL
EN ZAL IK ZE MOETEN VERWIJDEREN
DIE KIPPEN
EN ALS IK ZE ADOPTEER

ZEG IK
DAT IS GOED

ZEGT ZIJ
WILT U NOG IETS

VRAAG IK
STRO VOOR OP DE GROND

ZEGT ZIJ
EN EEN STOK OM OP TE ZITTEN S NACHTS
DAT KAN GEREGELD WORDEN

ZEG IK
DAT IS GOED

ZEGT ZIJ
EN WILT U HET EVEN OP PAPIER ZETTEN EN MIJ DOORSTUREN
DAT DOE IK

ZEG IK

___

TODAY
I GO TO THE MUSEUM
THE LADY AT THE CASH DESK
SIR
YOU ARE THE ARTIST WHO MADE THE VEGETABLE GARDEN ON THE SOUTH
AREN’T YOU
A WOMAN FROM ANIMAL WELFARE IS LOOKING FOR YOU
(WHY
AN INSPECTOR OF THE MINISTERY OF HEALTH
ON A THURSDAY AFTERNOON LOOKING FOR ME
IN A MUSEUM I ONLY COINCIDENTALLY VISIT TODAY)
SHE SAYS
A COMPLAINT HAS BEEN PUT
BY A WORRIED  INHABITANT

THE INSPECTOR
WHETHER THE TWO CHICKEN IN ONE OF THE FOUR GARDENS ON THE SOUTH
ARE PART OF THE WORK OF ART
I TELL HER THAT I DID NOT PUT THE CHICKEN THERE MYSELF
THAT THE WORK IS AN INVITATION TO THE PASSERS-BY
(AS WE THOUGHT MONDAY ON THE GRAANMARKT
AFTER THE LECTURE BY ERIC CORIJN

ART IS NOT REAL YET)
I ALSO TELL HER THAT
EVEN THOUGH I DID NOT PUT THEM THERE MYSELF
THE CHICKEN
ARE PART OF MY WORK AFTER ALL
I CAN UNDERSTAND THAT
SHE SAYS
BUT IF YOU DID NOT PUT THEM THERE
I DO NOT KNOW WHO DID
AND I WILL HAVE TO REMOVE THEM
THOSE CHICKEN
AND IF I ADOPT THEM
I SAY
THAT’S OKAY
SHE SAYS
DO YOU WANT SOMETHING ELSE
I ASK

STRAW ON THE GROUND
SHE SAYS
AND A BAR TO SIT ON AT NIGHT
THAT CAN BE FIXED
I SAY
THAT’S WONDERFUL
SHE SAYS

AND DO YOU WANT TO PUT IT ON PAPER AND SEND IT TO ME PLEASE
I WILL
I SAY