15 januari

BORGERHOUT (BORGEROKKO)
GRENST IN HET OOSTEN VAN ANTWERPEN
AAN BERCHEM (DE JODENBUURT)
EEN TAXICHAUFFEUR NOEMDE
DE PLANTIN EN MORETUSLEI
(DIE MIN OF MEER TUSSEN BEIDE WIJKEN LOOPT)
DE GAZASTROOK

OP WOENSDAG STAAN
WAAR DE PROVINCIESTRAAT DE PLANTIN EN MORETUSLEI KRUIST
TWEE BOMEN NAAST ELKAAR
OP HUN TOP
EEN MAAN EN EEN STER
VAN ZILVERPAPIER

OOIT VERHAALDE OVIDIUS VAN FILEMON EN BAUCIS:
EEN MAN EN EEN VROUW WIER WENS HET WAS
EEUWIG IN ELKAARS NABIJHEID TE VERTOEVEN
VERVOLGENS VERANDERDEN ZE IN EEN BOMENPAAR

AAN DE OVERKANT LIGT OP EEN BOOM
EEN LAATSTE ZWARTE WORST
GEDULDIG TOE TE KIJKEN

___

15 JANUARY
MOON AND STAR

BORGERHOUT (BORGEROKKO)
BORDERS IN THE EAST OF ANTWERP
ON BERCHEM (THE JEWISH AREA)
A TAXI DRIVER CALLED
THE PLANTIN EN MORETUSLEI
(WHICH RUNS BETWEEN BOTH DISTRICTS)
THE GAZA STRIP

ON WEDNESDAY
TWO TREES STAND NEXT TO EACH OTHER
WHERE THE PROVINCIESTRAAT CROSSES THE PLANTIN EN MORETUSLEI
AT THEIR TOP
A MOON AND A STAR
OF SILVER FOIL

ONCE OVIDIUS TOLD ABOUT FILEMON AND BAUCIS
A MAN AND A WOMAN WHOSE WISH WAS
TO STAY FOREVER IN EACH OTHER’S PROXIMITY
THEN THEY CHANGED INTO A COUPLE OF TREES

ACROSS THE STREET
ON A TREE
A BLACK SAUSAGE LIES
PATIENTLY WATCHING