30 januari

VANAVOND HANGT
BOVEN ONS ATELIER
IN DE VANDIEPENBEECKSTRAAT
DE MAAN
ERONDER EEN STER

ZIJ SPIEGELEN
ZO MENEN WIJ
DE MAAN EN STER
DIE NOG ALTIJD BOVENOP
DE TOPPEN VAN DE BOMEN STAAN
AAN DE PLANTIN EN MORETUSLEI

WAT LATER VERTELT EEN VRIEND
DAT NIET EEN STER
MAAR EEN PLANEET
ONS VANAVOND TOESCHIJNT
SAMEN MET DE MAAN

VENUS

GODIN
DIE DE APPEL
WAAROP
AAN DE SCHOONSTE
STOND
VAN PARIS TOEGEWEZEN KREEG
NADAT ZIJ BELOOFDE
ERVOOR TE ZULLEN ZORGEN
DAT HELENA
TELG VAN EEN VIJANDELIJK GESLACHT
HEM GRAAG ZOU ZIEN

___

30 JANUARY

MOON AND STAR (STUDIO)

TONIGHT HANGS
ABOVE OUR STUDIO
IN THE VANDIEPENBEECKSTRAAT:
THE MOON
UNDER IT:
A STAR

THEY MIRROR
OR SO WE BELIEVE
THE MOON AND STAR
THAT ARE STILL STANDING
ON TOP OF THE TREES
AT THE PLANTIN EN MORETUSLEI

A LITTLE LATER A FRIEND EXPLAINS
THAT NOT A STAR
BUT A PLANET
SHINES UPON US TONIGHT
TOGETHER WITH THE MOON

VENUS

GODESS
WHO WAS ASSIGNED BY PARIS
THE APPLE
WHICH SAID
‘TO THE PRETTIEST’

AFTER SHE HAD PROMISED
TO MAKE SURE
THAT HELENA
OFFSPRING OF AN ENEMY FAMILY
WOULD FALL IN LOVE WITH HIM