29 augustus

DE 35 VIERKANTE METER GRAS
VAN HET PLANTSOEN

DAT MET KIPPENDRAAD EN PAALTJES WERD OMHEIND
WAARIN STRAKKE BANEN LAGEN GESPIT
ZAAIGOED UITGEZET
WAAR ECHTE BLOEMEN GROEIDEN EN PLANTEN OM VAN TE ETEN
DAT 81 DAGEN LANG
GEKOESTERD WERD
WAAROP GEOOGST
AREN GELEZEN
EN
WAAR NAAST BIESLOOK DILLE MUNT CITROENMELISSE TAGETEN EN SEDUM
TENSLOTTE
ENKEL NOG MAGERE KOLEN STONDEN KLEINE BIETEN SPRIETEN VENKEL EN WAT PREI

DAAR

LIGT NU
EEN HOOP MEST
KLAAR
OM LANGZAAM EN OVERVLOEDIG
DOOR HET PLANTSOEN VERTEERD TE WORDEN
TOT NITRATEN VOOR HET OPPERVLAKTEWATER
BROODNODIGE MINERALEN EN STIKSTOF VOOR DE GROND ERONDER
TOT LACHGAS VOOR DE LUCHT ERROND

EN ZO
(WANNEER DE TIJD DAAR RIJP VOOR IS)
ZAL DE 35 VIERKANTE METER GRAS
GENOEG HEBBEN GEGETEN
OM OPNIEUW MET DRAAD EN PAALTJES TE WORDEN AFGEZET
OM INGESPIT
UITGEZAAID
GADEGESLAGEN
GEKOESTERD
EN GEOOGST TE WORDEN
OM TENSLOTTE
OPNIEUW

___

THE 35 SQUARE METRES GRASS
OF THE ROUNDABOUT

WHICH WAS FENCED OFF WITH WIRE GAUZE AND STAKES
IN WHICH FURROWS WERE PLOUGHED
SEEDLINGS WERE PLANTED
WHERE REAL FLOWERS GROWED
AND VEGETABLES TO EAT
WHICH WAS CHERISHED
FOR 81 DAYS
WHERE THE HARVEST WAS GATHERED
EARS WERE GLEANED
AND
WHERE NEXT TO CHIVES DILL MINT LEMON BALM TAGETE AND SEDUM
FINALLY
ONLY MEAGRE CABBAGES SMALL BEETS SPEARS OF FENNEL AND SOME LEEK

THERE

IS A DUNGHILL
READY TO BE CONSUMED
SLOWLY AND COPIOUSLY
BY THE ROUNDABOUT
TO NITRATES FOR THE SURFACE WATER
TO MUCH-NEEDED MINERALS AND NITROGENS FOR THE UNDERGROUND
TO LAUGHING GAS FOR THE SURROUNDING AIRAND THAT WAY
(WHEN THE TIME IS RIPE)
THE 35 SQUARE METRES GRASS
WILL HAVE EATEN ENOUGH
TO BE FENCED OFF WITH WIRE AND STAKES AGAIN
TO BE PLOUGHED
SEEDED
OBSERVED
CHERISHED
AND HARVESTED
TO FINALLY
AGAIN