10 juni

SINDS DE ZONSOPGANG VAN WOENSDAG 10 JUNI
HEEFT
35 VIERKANTE METER GRAS
VAN HET PLANTSOEN
WAAROP
DE SCHILDERSSTRAAT DE VERLATSTRAAT DE KAREL ROGIERSTRAAT
DE VOLKSSTRAAT EN DE GRAAF VAN EGMONTSTRAAT
UITKOMEN
TIJDELIJK
EEN ANDERE BESTEMMING
GEKREGEN

MET EEN DRAAD
IS DE OPPERVLAKTE AFGEBAKEND
STRAKKE BANEN ZIJN ERIN GESPIT
ZAAIGOED UITGEZET
ERROND RIJDEN AUTO’S
ERNAAST EEN TRAM
VERDER
CAFÉS MET TERRASSEN
EEN NACHTWINKEL
MUSEUM

ER IS WATER IN DE TON
EEN EMMER NEERGEZET EEN SCHOFFEL
DE DEUR VAN DE SERRE STAAT OPEN
HET HEKJE NIET OP SLOT GEDAAN

(OF
DE KUNSTENAAR WIL DE VOORBIJGANGERS UITNODIGEN
HET VOORTSCHRIJDEN VAN DE SEIZOENEN GADE TE SLAAN
EN HEN AANSPREKEN OP DE MOGELIJKHEID ZICH TE ENGAGEREN
VOOR DE BESCHERMING OF ONDERHOUD
VAN HET VREEMDE ZAAILAND)

BINNEN NIET MEER DAN EEN WEEK
ZO ZEGT EEN VRIEND
STAAN HIER AL GROENTEN
OM TE OOGSTEN
ALS ER TENMINSTE REGELMATIG WORDT GESPROEID
EN UITGEDUND
EN ONKRUID GEWIED
EN DE VOGELS OP EEN AFSTAND GEHOUDEN
EN DE GROND VOLDOENDE VRUCHTBAAR
EN ALS ER NIEMAND KWAAD WORDT
EN DE PLANTJES KAPOT TRAPT
OF DE VOGELVERSCHRIKKER IN TWEE BREEKT
NA EEN AVOND STAPPEN OP DE SINKSENFOOR

(MAAR DAN BEGIN IK DE VOLGENDE DAG GEWOON OPNIEUW)

___

SINCE WEDNESDAY 10 JUNE SUNRISE
35 SQUARE METRES OF GRASS
FROM THE ROUNDABOUT
ONTO WHICH
THE SCHILDERSTRAAT THE VERLATSTRAAT THE KAREL ROGIERSTRAAT
THE VOLKSSTRAAT AND THE GRAAF VAN EGMONTSTRAAT
OPEN OUT
HAVE
A TEMPORARY CHANGE OF USE

WITH A WIRE
THE AREA IS
STAKED OUT
PATHS ARE DIGGED
SEEDLINGS PLANTED OUT
CARS DRIVE AROUND IT
A TRAM
FURTHERMORE
OUTDOOR CAFÉS
A NIGHT SHOP
MUSEUM

THERE IS SOME WATER IN THE BUTT
A BUCKET PUT DOWN A SHOVEL
THE GREENHOUSE’S DOOR IS OPEN
THE FENCE UNLOCKED

(OR
THE ARTIST WANTS TO INVITE THE PASSERS-BY
TO OBSERVE THE SEASON’S CYCLE
AND CALL THEM TO ACCOUNT WITH RESPECT TO THE POSSIBILITY OF ENGAGEMENT
TO THE PROTECTION OR THE MAINTENANCE
OF THIS STRANGE SOWING LAND)

IN LESS THAN A WEEK
A FRIEND SAYS
THERE WILL BE VEGETABLES OVER HERE
TO HARVEST
IF AT LEAST
THE VEGETABLE GARDEN IS REGULARLY SPRAYED
AND THINNED OUT
AND WEEDED
IF THE BIRDS ARE KEPT AT A DISTANCE
IF THE LAND IS FERTILE ENOUGH
AND IF NO-ONE GETS ANGRY
AND KICKS THE VEGETABLES TO PIECES
OR BREAKS THE SCARECROW IN TWO
AFTER AN EVENING OUT ON THE SINKSENFOOR
(BUT THEN I JUST START AGAIN THE FOLLOWING DAY)