26 oktober

DONDERDAGAVOND WAS DE VERNISSAGE
VAN EEN TENTOONSTELLING VAN DINGEN
DIE IK AFGELOPEN JAREN OP ZONDAGNAMIDDAG
(EN VOOR DE GEBOORTE VAN MIJN JONGSTE DOCHTER OOK OP ZONDAGAVOND)
INEENKNUTSELDE

DE AVOND DAARVOOR
LOOP IK ROND IN MIJN EIGEN TENTOONSTELLING
EN GEEF DE DINGEN NAMEN

THERE IS A GOOD TIME COMING-DE WORST IS ALTIJD VERSTOPT-ON THE WAY TO WORK
LEBEN WIE MAN ES MAG-KNAKKERDEKNAK-EXTRA FLAPLESS-BEST BEER BEEF
FREE YOUR WILLY-ALL THEM BRAVEHEARTS-COM’ALL IN
THE LAST OUTPOST-CONQUEST OF THE MOON-LE TEMPS DES CERISES-BOOM
SORRY SHE’S SO CUTE-NAZI SCUM FUCK OFF-MAYBE I SHOULD THINK ANOTHER LITTLE HARDER
VIJFDE ALTERNATIEF VOOR DE OOSTERWEELVERBINDING-AT THE COUNT OF THREE I CAN DISAPPEAR
FAITH/DON’T LOOK BACK EN LIEDJE VOOR GIGI

HET KARTONNEN HUIS OP DE FOTO VAN DE POSTER VOOR DE TENTOONSTELLING
WAAROP GESCHREVEN STAAT
IEDEREEN WELKOM
HEBBEN WIJ VORIGE MAAND OP DE KONIJNENWEI NEERGEZET
ALS UITNODIGING AAN DE TOEVALLIGE VOORBIJGANGER
(IEMAND SCHEURDE EEN GAT IN DE MUUR
GING ERDOOR NAAR BINNEN)
VANDAAG STAAT HET HUIS IN EEN WITTE RUIMTE
(HET IS HET VERHAAL GEWORDEN
VAN IEMAND DIE EEN GAT IN DE MUUR SCHEURDE
EN ERDOOR NAAR BINNEN GING)

TIJDENS DE OPENING OP DONDERDAG
ZIJN ER VEEL KINDEREN
ZE WILLEN DOOR HET GAT OPNIEUW HET HUIS IN
IK ZEG HUN DAT DAT KAN
MAAR DAT ZE VOORZICHTIG MOETEN ZIJN
DAT IEDEREEN WELKOM IN EEN GALERIJ
IETS ANDERS BETEKENT DAN OP DE KONIJNENWEI

___

THURSDAY EVENING THE VERNISSAGE TOOK PLACE
OF AN EXPOSITION OF THINGS
I HAVE RIGGED UP
DURING THE LAST YEARS ON SUNDAY AFTERNOON
(AND BEFORE THE BIRTH OF MY YOUNGEST DAUGHTER, ALSO ON A SUNDAY EVENING)

THE EVENING BEFORE
I WALKED AROUND IN MY OWN EXPOSITION
AND GAVE NAMES TO THE THINGS

THERE IS A GOOD TIME COMING- THE SAUSAGE IS ALWAYS HIDDEN- ON THE WAY TO WORK
LEBEN WIE MAN ES MAG-KNAKKERDEKNAK- EXTRA FLAPLESS- BEST BEER BEEF
FREE YOUR WILLY- ALL THEM BRAVEHEARTS-COM’ALL IN
THE LAST OUTPOST-CONQUEST OF THE MOON-LE TEMPS DES CERISES-BOOM
SORRY SHE’S SO CUTE-NAZI SCUM FUCK OFF-MAYBE I SHOULD THINK ANOTHER LITTLE HARDER
FIFTH ALTERNATIVE FOR THE OOSTERWEEL LINK-AT THE COUNT OF THREE I CAN DISAPPEAR
FAITH/DON’T LOOK BACK AND SONG FOR GIGI

THE PAPERBOARD HOUSE ON THE PICTURE OF THE POSTER OF THE EXPOSITION
ON WHICH EVERYONE WELCOME IS WRITTEN
WE’VE PUT LAST MONTH ON THE KONIJNENWEI
AS AN INVITATION TO THE COINCIDENTAL PASSER-BY
(SOMEONE HAS TORN A HOLE IN THE WALL
ENTERED THROUGH IT)
TODAY THE HOUSE STANDS IN A WHITE ROOM
(IT HAS BECOME THE STORY
OF SOMEONE WHO TORE A HOLE IN THE WALL
AND ENTERED THROUGH IT)

ON THE OPENING ON THURSDAY
THERE ARE MANY CHILDREN
THEY WANT TO ENTER THE HOUSE AGAIN
THROUGH THE HOLE
I TELL THEM THAT’S OK
BUT THAT THEY HAVE TO BE CAREFUL
THAT EVERYONE WELCOME MEANS SOMETHING DIFFERENT
IN A GALLERY THAN ON THE KONIJNENWEI