10 juli

OP ELK VAN DE VIER HALVE CIRKELS VAN DIT PLEIN
STAAT EEN ZILVEREN DOOS
DAARUIT VERTAKT ZICH
EEN NETWERK VAN GELEIDERS
DAT ONDER HET GRASPLANTSOEN
EEN ELEKTROSTATISCH LAAGSPANNINGSVELD VORMT
DIT TRILLINGSVELD
IRRITEERT DE WORTELS VAN SNELGROEIEND GEWAS
EN BELET ZO HET ONKRUID
DOOR HET GRAS HEEN TE GROEIEN

MET HET AANLEGGEN VAN DEZE MOESTUIN
WILLEN WIJ ONDERZOEKEN OF HET MOGELIJK IS
DE NEGATIEVE TRILLING OM TE BUIGEN
TOT EEN BEVORDERLIJKE TRILLING
DIE GROEI OPNIEUW MOGELIJK MAAKT

DE ZAAIBEDDEN ZIJN PARALLEL
AAN DE ELEKTRISCHE GELEIDERS GESPIT
WAARDOOR ZE INTACT BLIJVEN
MAAR DOOR DE DIEPERE VOREN WORDEN GEMODIFICEERD

TOT ONZE VERBAZING IS ONZE INGREEP
EEN SYMBIOSE AANGEGAAN MET HET LAAGSPANNINGSVELD
GETUIGE DAARVAN HET ZAAIGOED
DAT DRIE WEKEN AL ONOPHOUDELIJK BLOEIT
TERWIJL ER NAUWELIJKS ONKRUID TE BESPEUREN VALT


WWW.INDYMEDIA.BE

___

ON EACH OF THE FOUR HALF CIRCLES OF THIS SQUARE
A SILVER BOX IS STANDING
FROM WHICH
A NETWORK OF CONDUCTORS IS SUBDIVIDED
WHICH FORMS BENEATH THE GRASS
AN ELECTROSTATIC LOW TENSION FIELD
THIS VIBRATION FIELD
IRRITATES THE ROOTS OF FAST-GROWING CROPS
AND STOPS THE WEEDS
FROM GROWING THROUGH THE GRASS
 
WITH THE GREENHOUSE
WE WANT TO INVESTIGATE WHETHER IT IS POSSIBLE
TO CONVERT THE NEGATIVE VIBRATION
INTO A CONDUCIVE VIBRATION
WHICH ENABLES GOOD GROWTH AGAIN

THE SEEDBEDS ARE DIGGED
PARALLEL TO THE ELECTRICAL CONDUCTORS
WHICH KEEPS THEM INTACT
BUT ALSO MODIFIED BY THE DEEPER FURROWS

TO OUR AMAZEMENT OUR INTERFERENCE
HAS UNDERGONE A SYMBIOSIS WITH THE LOW TENSION FIELD
WITNESS THE FACT THAT THE SOWING SEEDS
HAVE BEEN FLOWERING FOR THREE WEEKS ALREADY
WHILE THERE ARE HARDLY ANY WEEDS NOTICEABLE