30 maart

TEGENOVER DE NATIONALE BANK VAN BELGIE
STAAT EEN BEELD
VAN EEN MAN
OP EEN PAARD

HOEWEL DE NAAM VAN HET PLEIN
ENIG UITSLUITSEL BIEDT
WEET IK PAS SINDS KORT
DAT HET DE EERSTE KONING DER BELGEN IS
DIE DAAR OP ZIJN PAARD ZIT

EERST STOND ER EEN MAN EN EEN PAARD
ZOALS ER EEN LANTAARNPAAL STOND EEN ZITBANK
TRAMDRADEN HINGEN STRAATNAAMBORDJES
BLOEMBAKKEN EEN ZWART HEK
HIJ KEEK RICHTING LEIEN
(WAAR MET VEEL MACHTSVERTOON
HET GELD IN VRACHTWAGENS
AF EN AAN GEREDEN WERD)

DAN WAS HET BEELD WEG
STOND ER EEN TERRASSTOEL IN DE PLAATS
EN ZOCHT IK OP OVER WELKE MAN HET NU EIGENLIJK GING

SINDS KORT STAAT DE KONING TERUG OP ZIJN PLAATS
MET DE RUG EN ZIJN PAARD HET KONT
NAAR DE NATIONALE BANK VAN BELGIE
TROTS UITKIJKEND OVER DE CAFES EN RESTAURANTS EN ANTIEKWINKELS
EN HANDTASSEN EN KOSTUUM EN LINGERIE EN SPEELGOED WINKELS

SINDS VANMORGEN
EERSTE MOOIE LENTEDAG
IS ZIJN HOOFD
EEN GROTE ROZE BOL

EN VRAAG IK MIJ OPNIEUW AF
WIE DAAR NU WEER OP DAT PAARD ZIT
TRALALA

OP DE SOKKEL VAN HET STANDBEELD
STAAT SINDS 1831 TE LEZEN
ONZE LOTSBESTEMMING KENT GEEN NOBELER EN NUTTIGER TAAK
DAN HET BESCHERMEN VAN DE ONAFHANKELIJKHEID VAN EEN NATIE
EN DE BESTENDIGING VAN HAAR VRIJHEDEN

___

ACROSS THE NATIONAL BANK OF BELGIUM
A STATUE IS STANDING
FROM A MAN
ON A HORSE
ALTHOUGH THE NAME OF THE SQUARE
DOES GIVE SOMETHING AWAY
I’VE ONLY RECENTLY LEARNED
THAT IT’S THE FIRST KING OF THE BELGIANS
SITTING ON HIS HORSE OVER THERE

FIRST A MAN AND A HORSE WERE STANDING THERE
LIKE A LAMPPOST A SOFA
TRAM WIRES WERE HANGING STREET SIGNS
FLOWER BOXES A BLACK FENCE
HE LOOKED IN THE DIRECTION OF THE LEIEN
(WHERE WITH MUCH DISPLAY OF POWER
THE MONEY WAS DELIVERED AND BROUGHT AWAY
IN TRUCKS)

THEN THE STATUE WAS GONE
A TERRACE CHAIR STANDING IN ITS PLACE
AND I LOOKED UP
WHICH MAN IT ACTUALLY WAS
NOW THE KING IS STANDING ON HIS PLACE AGAIN
WITH HIS BACK AND THE HORSE’S ASS
DIRECTED AT THE NATIONAL BANK OF BELGIUM
PROUDLY OVERLOOKING THE BARS AND RESTAURANTS AND ANTIQUE SHOPS AND HANDBAG COSTUME LINGERIE AND TOY SHOPS
SINCE THIS MORNING
THE FIRST BEAUTIFUL SPRING DAY
HIS HEAD IS
A LARGE PINK BALL

AND AGAIN I WONDER
WHO’S THE MAN ON THE HORSE
TRALALA

ON THE SOCLE OF THE STATUE
CAN BE READ SINCE 1831
OUR DESTINY DOESN’T KNOW A MORE NOBLE AND USEFUL TASK
THAN PROTECTING THE INDEPENDENCE OF A NATION
AND THE PERPETUATION OF ITS FREEDOM