7 februari

STADSFEESTZAAL DANSEN

ZATERDAG 7 FEBRUARI
STADSFEESTZAAL ANTWERPEN
101 JAAR!
DAAROM SPONTAAN DANSFEEST
BRENG UW GSM. MP3. ETC. MEEĀ 
ZAT HEM OP OF AAN EN DANS
EEN KWARTIER LANG MET ONS
START 15 UUR STIPT
FOR IF I CAN’T DANCE
IT’S NOT MY REVOLUTION

___

CITY PARTY HALL DANCING

SATURDAY 7 FEBRUARY
CITY PARTY HALL ANTWERP
101 YEARS!
THEREFORE: SPONTANEOUS DANCE PARTY
BRING YOUR MOBILE PHONE, MP3 ETC
PUT IT ON AND DANCE
A QUARTER OF AN HOUR
WITH US
FOR IF I CAN’T DANCE
IT’S NOT MY REVOLUTION