2 april

HET BEELD VAN DE MAN OP HET PAARD
DAT ER STAAT
TER HERINNERING AAN DE GLORIE VAN ONZE NATIE
IS NOG ALTIJD
HET BEELD VAN EEN MAN OP EEN PAARD
ALLEEN
HERINNERT HET VANDAAG
AAN IETS ANDERS

FINANCIAL FOOLS DAY

OP DE SOKKEL STAAT GESCHREVEN
DIT IS EEN TIJDELIJK MONUMENT
TER HERINNERING AAN DE PAARDEN
DIE OP 1 APRIL INGEZET WERDEN AAN DE BANK OF ENGLAND IN LONDEN
TIJDENS DE BETOGING EN ORDEHANDHAVING NAV DE G20 TOP

___

THE STATUE OF THE MAN ON THE HORSE
STANDING THERE
IN COMMEMORATION OF THE GLORY OF OUR NATION
IS STILL
THE STATUE OF A MAN ON A HORSE
YET TODAY
IT REMINDS ONE OF SOMETHING DIFFERENT
 
FINANCIAL FOOLS DAY

ON THE SOCLE IS WRITTEN
THIS IS A TEMPORARY MONUMENT
IN COMMEMORATION OF THE HORSES
WHO WERE DEPLOYED NEAR THE BANK OF ENGLAND IN LONDON
DURING THE DEMONSTRATION AND ORDER MAINTENANCE
AS A RESULT OF THE G20 TOP