13 november

OP VRIJDAG 13 NOVEMBER

ZIJN IN 99 BOMEN
ZWARTE VOGELS MET HUN POOTJE

IN EEN TOUW VERSTRIKT GERAAKT

___

ON FRIDAY 13 NOVEMBER
ARE IN 99 TREES
BLACK BIRDS
WITH THEIR PAWS
TRAPPED IN A ROPE