Collectie

exhibition for kunstenfestivaldesarts in Wiels, Brussels
10/05 – 1/06/2008

An assemblage of “useless” objects, models and drawings that Verdonck
has collected in the course of his artistic career. Objects originating from the blind
spot in our consumer society are given a new use. Hidden potentials are revealed.
The fertile breeding ground of an enormous – parasitic –semiotic system.

__

In 2004 verwondert Benjamin Verdonck menig Brusselaar met Hirondelle / Dooi
vogeltje / The Great Swallow. Een zeven dagen durende toneelvoorstelling in een
zwaluwnest, 31 meter boven de Anspachlaan. In 2005 maakt hij het woordeloze
wewilllivestorm waarin waardeloze objecten de hoofdrol spelen en in 2006 creëert hij
BOOT voor de Rooseveltplaats in Antwerpen. De maquettes en tekeningen van dit
(onuitgevoerde) werk werden tentoongesteld in het MuHKA in Antwerpen en in de
Kunsthalle in Boedapest. In mei 2008 is Benjamin Verdonck op het festival te gast
met COLLECTIE. Een assemblage van maquettes, tekeningen en nutteloze objecten
die hij in de loop van zijn artistiek parcours heeft verzameld. Het zijn voorwerpen
afkomstig uit de blinde hoek van onze consumptiemaatschappij. Een potentieel aan
betekenissen, broedplaats van één groot parasitair tekensysteem.

__

In 2004 Benjamin Verdonck astonished a lot of people in Brussels with his Hirondelle /
Dooi vogeltje / The Great Swallow. It was a seven-day performance in a swallow’s nest
31 metres above Anspachlaan. In 2005 he made the wordless wewilllivestorm, in which
the leading parts were played by worthless objects, and in 2006 he created BOOT for
the Rooseveltplaats in Antwerp. The models and drawings for this work, which was
never built, have been exhibited at MuHKA in Antwerp and the Kunsthalle in
Budapest. In May 2008 Benjamin Verdonck will be our guest at the festival with
COLLECTIE.