boek_the_ethics_of_arts

the Ethics of Art

In de kunstwereld is sprake van een groeiend ethisch besef, zowel in relatie tot sociale, politieke en economische uitdagingen, als in de manier waarop er kritisch wordt nagedacht over de eigen productie- en distributiemechanismen. Dit boek doet een poging om te beschrijven hoe de artistieke verbeelding nieuwe situaties kan voortbrengen, op basis van zowel het potentieel als de beperkingen van het individuele ‘lichaam’ in zijn omgeving.

__

Met bijdragen van Sidi Larbi Cherkaoui, Guy Cools, Arne De Boever, Pascal Gielen, Kathelin Gray, Sébastien Henrickx, Naomi M. Jackson, Navtej Johar, Denise Kenney, Mala Kline, Jeroen Peeters, Frans Poelstra, Christel Stalpaert, Robert Steijn, Lise Uyterhoeven, Benjamin Verdonck en Sara Wookey