© Wannes Cré

Smeermaas-Kessenich

Voor ‘Kunst aan de Maas’ verkent Benjamin Verdonck al wandelend de Maasvallei. Onderweg verzamelt hij voorwerpen die iets vertellen over het gebied, van stenen en zaden tot plastic verpakkingen en verloren sieraden. Deze alledaagse voorwerpen behandelt hij als een soort relieken die hij op unieke manier in verschillende kapellen in de Maasvallei presenteert. Als zorgvuldig geschikte ensembles worden ze de materialisatie van zijn verplaatsingen doorheen het gebied waarin water en mensen elk hun eigen sporen trekken.
Het eerste deel van het werk is te zien tot 6 maart elke dag tussen 9u en 17u te zien in de Kapel van Onze-Lieve-Vrouw van Zeven Smarten in Boyen (Stokkem). Ondertussen groeit deze collectie vondsten tijdens nieuwe wandelingen in het gebied. Hieruit ontstaan volgende reeksen die later te zien zijn in de Kapel van de Heilige Rita op het domein Sipernau en de Museumkerk van Oud-Rekem. Zo groeit het geheel uit tot een bijzondere reflectie over de relatie tussen mens en natuur.

Benjamin Verdonck is theatermaker en beeldend kunstenaar. Zijn eigenzinnige praktijk, zowel binnen als buiten het theater, geeft vaak een hoofdrol aan ‘de dingen’. Verdoncks verzamelpraktijk activeert de aandacht voor wat ons omringt. Met bescheiden ingrepen toont de kunstenaar het bijzondere in het alledaagse, een vorm van ‘zorg dragen voor’ die niet los te zien is van de verstrekkende nalatigheid die we vertonen naar onze leefomgeving.

Kunst aan de Maas is een initiatief van Z33, Huis voor Actuele Kunst, Design & Architectuur
(Hasselt) en Regionaal Landschap Kempen & Maasland.

__

For Kunst aan de Maas, Benjamin Verdonck explores the Maas valley on foot. Along the way he collects objects that tell something about the area, from stones and seeds to plastic containers and lost jewelry. He treats these everyday ‘things’ as a kind of relics, which he presents in a unique way in various chapels in the Maas valley. As carefully arranged ensembles, they become the materialization of his journeys through the area in which water and people each leave their own traces. The first part of the work can be seen until 6 March every day between 9 am and 5 pm in the Chapel of Our Lady of Seven Sorrows in Boyen (Stokkem). Meanwhile, this collection of finds grows during new walks in the area. This results in a subsequent series that can later be seen in the Chapel of the Holy Rita on the Sipernau domain and in the Museum Church of Oud-Rekem. In this way the series grows into a special reflection on the relationship between man and nature.

Benjamin Verdonck is a theater maker and visual artist. His idiosyncratic practice, both inside and outside the theater, often gives a leading role to ‘things’. Verdonck’s collecting practice activates the attention for what surrounds us. With modest interventions, the artist reveals the special in the everyday, a form of ‘caring for’ that cannot be seen separately from the far-reaching negligence we display towards our living environment.