Vogelenzangpark 17bis

Vogelenzang Park, a hidden piece of Ghent, with some social housing and a clubhouse where local senior citizens come together to play cards or shuffleboard. In a large leafy tree appears a faithful replica of one of the bungalows in the park, a typical piece of architecture from the fifties. The replica is too small to be accessed as a tree house, but does fill the spectator with a desire to withdraw to a place where he or she feels free and can reflect.

Created in the context of TRACK festival, Gent from 12 May till 16 September 2012

__

In het kader van TRACK zet Verdock zijn onderzoek naar de kracht en functie van theatraliteit in de openbare ruimte verder. Hij strijkt neer in het Vogelenzangpark, een verborgen stukje Gent aan de Blaisantvest, met enkele sociale woningen en een clubhuis waar senioren uit de buurt samenkomen om met de kaarten of de sjoelbak te spelen. In een grote, dichtgebladerde boom realiseert Verdonck een getrouwe replica van een van de bungalows uit het park, een typisch stukje architectuur uit de jaren vijftig. De replica is te klein om te worden betreden als boomhuis, maar doet de kijker verlangen naar een plaats om zich terug te trekken, zich even vrij te voelen en na te denken.

In Vogelenzangpark z/n, 15 mei t/m 16 september 2012