2 oktober

VANDAAG
ZO WEET IK WEL ZEKER
IS DE HERFST IN HET LAND
IN DE GOOT
VAN DE STRAAT
WAARIN IK WOON
VIND IK
DE EERSTE VERLOREN HANDSCHOEN
VAN HET JAAR

___

TODAY
I KNOW FOR SURE
IT’S AUTUMN IN THE COUNTRY
IN THE GUTTERS
OF THE STREET
I LIVE IN
I FIND
THE FIRST LOST GLOVE
OF THIS YEAR