1 oktober

IN TUSSENTIJD 9

IEDEREEN KALENDER

OP 18 SEPTEMBER VONDEN IN HET H. PIUS X INSTITUUT IN ANTWERPEN ACTIVITEITEN PLAATS

OMTRENT DE DAG VAN DE DEMOCRATIE.

NAAST BENJAMIN VERDONCK WAREN OOK MANU CLAEYS EN NOORTJE WIESBAUER VAN HET BURGERCOLLECTIEF STRATEN-GENERAAL,

KELTOUM BEDORF VAN HET ALTERNATIEF MEDIAPLATFORM INDYMEDIA EN JUUL SELS VAN SOCIAAL-ARTISTIEKE BRANDPUNT 23

UITGENODIGD OM HET GESPREK MET DE LEERLINGEN AAN TE GAAN.

HET WAS NIET VERWONDERLIJK DAT VELEN ZICH DIE DAG HADDEN INGESCHREVEN VOOR DE ONTMOETING MET BENJAMIN.

IEMAND DIE OP VOORHAND WAS AANGEKONDIGD ALS EEN BEOEFENAAR VAN “STREET ART GUERRILLA” SPRAK UITERAARD TOT DE VERBEELDING!

HET BEELD VAN DE GUERRILLERO WERD NIETTEMIN ONMIDDELLIJK DOORPRIKT.

VOOR HEN STOND GEEN VERZETSSTRIJDER MAAR EEN KUNSTENAAR, DIEHET WERKEN IN DE PUBLIEKE RUIMTE 365 DAGEN LANG

CENTRAAL STELDE BINNEN ZIJN ARTISTIEKE PRAKTIJK. KALENDER WAS GEEN GUERRILLA.

HET PROJECT WERD GESUBSIDIEERD EN EIND 2008 GOEDGEKEURD DOOR HET SCHEPENCOLLEGE VAN DE STAD ANTWERPEN.

DESONDANKS WAS HET GEEN KUNST IN OPDRACHT VAN: ER MOEST NIEMAND NAAR DE MOND WORDEN GEPRAAT.

EEN DEMOCRATIE DIE NAAM WAARDIG MAAKTE IMMERS RUIMTE EN MIDDELEN VRIJ VOOR AFWIJKENDE STEMMEN.

MAAR HOEVEEL RUIMTE PRECIES? DAT WAS EEN INTERESSANTE VRAAG.

WAT ALS KALENDER ZIJN BIJZONDERE POSITIE IN DE STAD DEELDE MET ANDEREN EN ZIJN ACTIERADIUS DAARDOOR PLOTS GEVOELIG UITBREIDDE?

AAN HET EIND VAN DE ONTMOETING MET DE LEERLINGEN VAN PIUS X DEED BENJAMIN EEN OPROEP.

DE EERSTE TIEN VOORSTELLEN VOOR ACTIES DIE HEM BINNEN EEN WEEK WERDEN OPGESTUURD,

KONDEN WORDEN UITGEWERKT BINNEN HET KADER VAN KALENDER EN DUS GENIETEN VAN

EEN ZEKERE FINANCIËLE STEUN EN EEN BIJZONDERE WETTELIJKE STATUS:

IEDEREEN KALENDER!

___