3 september

OP ZONDAG 6 SEPTEMBER
IS IN DE BOURLA
EEN BENEFIET
VOOR DE ORGANISATIE
DIE AFDWONG
DAT IN ANTWERPEN EEN VOLKSRAADPLEGING
PLAATSVINDT
AANGAANDE DE LANGE WAPPERBRUG

OP MAANDAG 3 NOVEMBER 2008
WAS IN DE BOURLA
EEN AVOND
WAAR BAM STRATEN GENERAAL EN ADEMLOOS
HUN PLANNEN MET DE OOSTERWEELVERBINDING
VOORLEGDEN
HET THEATER ZAT VOL
SLECHTS ÉÉN MAN
ZO VOND IK
VERWOORDDE MIJN MENING
DOOR TE STELLEN
DAT DE VRAAG NIET IS
HOE DE RING TE ONTSLUITEN
MAAR
HOE MINDER AUTOS OP DE WEG TE KRIJGEN

HET PLAN IS
EEN MAQUETTE MAKEN
VAN EEN VIJFDE ALTERNATIEF TRACÉ
(EEN GROTE BERG OVER ANTWERPEN
WELKE DE TOEGANGSMODUS TOT DE STAD
ENIGSZINS VERANDEREN ZAL)
DAARMEE
ZONDAG
VOOR DE BOURLA GAAN STAAN
OM MIJN VOORSTEL
WERELDKUNDIG TE MAKEN

___

ON SUNDAY 6 SEPTEMBER
A BENEFIT
TAKES PLACE IN THE BOURLA THEATRE
FOR THE ORGANIZATION
THAT EXTORTED
A PLEBISCITE
CONCERNING THE LANGE WAPPER BRIDGE

ON MONDAY 3 NOVEMBER 2008
AN EVENING
TOOK PLACE IN THE BOURLA THEATRE
WHERE BAM STRATEN GENERAAL AND ADEMLOOS
PRESENTED THEIR PLANS CONCERNING THE OOSTERWEEL CONNECTION
THE THEATRE WAS FILLED WITH PEOPLE
ONLY ONE MAN
EXPRESSED MY OPINION
BY STATING
THAT THE QUESTION IS NOT
HOW TO MAKE THE RING MORE ACCESSIBLE
BUT
HOW TO GET FEWER CARS ON THE ROADS

THE PLAN IS
TO MAKE A MODEL
OF A FIFTH ALTERNATIVE TRACE
(A LARGE MOUNTAIN OVER ANTWERP
WHICH WILL CHANGE THE ENTRANCE MODUS TO THE CITY
TO SOME EXTENT)
TO STAND IN FRONT OF THE BOURLA
WITH IT
ON SUNDAY
TO TELL THE WORLD
ABOUT MY PROPOSAL