11 september

OP DE HOEK VAN DE SCHELDESTRAAT EN DE RIEMSTRAAT
OP DE HOEK VAN DE KRONENBURGSTRAAT EN DE NATIONALESTRAAT
IN DE LANGE GASTHUISSTRAAT TER HOOGTE VAN DE BOOGKEERSSTRAAT
OP DE HOEK VAN DE MEIR DE HUIDEVETTERSSTRAAT EN DE SINT KATELIJNEVEST
EN TENSLOTTE OP DE HOEK VAN DE KEYSERLEI EN DE ERTBORNSTRAAT

VANAF 8U46
(WANNEER IN NY ACHT JAAR GELEDEN
EEN VLIEGTUIG ZICH IN EEN TOREN BOORDE)
TOT 15U03
(ZO LAAT HET WAS BIJ ONS WANNEER IN NY
EEN VLIEGTUIG ZICH IN EEN ANDERE TOREN BOORDE)

STAAT
EEN MAN MET EEN MEGAFOON
HIJ KIJKT AANDACHTIG OM ZICH HEEN
(VOORAL NAAR BOVEN)
EN ZEGT DAN

VANDAAG IS HET VRIJDAG 11 SEPTEMBER
HET IS 11U56 
(BIJVOORBEELD)
EN ALLES IS RUSTIG


WANNEER HIJ STOPT MET ZIJN ACTIE
KOMT EEN ANDERE MAN NAAR HEM
EN VRAAGT
WAT BEDOELDE U MET “ALLES”

___

ON THE CORNER OF THE SCHELDESTRAAT EN THE RIEMSTRAAT
ON THE CORNER OF THE KRONENBURGSTRAAT AND THE NATIONALESTRAAT
IN THE LANGE GASTHUISSTRAAT NEAR THE BOOGKEERSSTRAAT
ON THE CORNER OF THE MEIR THE HUIDEVETTERSSTRAAT AND THE SINT KATELIJNEVEST
AND FINALLY ON THE CORNER OF THE KEYSERLEI AND THE ERTBORNSTRAAT

FROM 8H46
(WHEN EIGHT YEARS AGO IN NEW YORK
AN AIRPLANE FLEW INTO A TOWER)
TO 15H03
(THE TIME WHEN IN NEW YORK
AN AIRPLANE FLEW INTO ANOTHER TOWER)

A MAN WITH A MEGAPHONE
IS STANDING
HE LOOKS AROUND CAREFULLY
(ESPECIALLY UPWARDS)
THEN HE SAYS

TODAY IS FRIDAY 9/11
IT’S 11H56 
(FOR EXAMPLE)
AND EVERYTHING IS QUIET

WHEN HE STOPS HIS ACTION
A MAN COMES TO HIM
ASKS
WHAT DO YOU MEAN WITH “EVERYTHING”