11 augustus

63 DAGEN GELEDEN
HEBBEN WIJ ONGEVRAAGD
GRAS GESPIT
VOREN GETROKKEN
EN
ZAAIGOED UITGEZET
IN EEN PLANTSOEN OP HET ZUID

GEWACHT OP
HONGERIGEN NACHTBRAKERS VANDALEN
SINKSEFOOR DE ARM DER WET
DUIVEN EN ANDERE DIEREN
MAAR
NIET ÉÉN KEER HEBBEN WIJ
BIERBLIKJES UIT DE TUIN GEHAALD
SLAPENDEN GEWEKT
PROCES VERBAAL GEKREGEN
HEKJES HERSTELD DEUREN DE SERRE
GEEN VREEMDE PLANTEN VERWIJDERD
GEEN HAKENKRUISEN JODENSTERREN
GEEN TOMATEN OPGEBONDEN ONKRUID GEWIED VOGELS VERSCHRIKT

ZOMAAR LIGGEN ZE DAAR
DE GROTE KOMKOMMERS
ZOETE AARDBEIEN SCHERPE PEPERS
ER HANGEN RIJPE APPELS EN STEKEBESSEN
BUSSELS PREI  KROPPEN GROENE SLA
VOLLE VENKELS RODE BIETEN WITTE BONEN
KLAVER
BLOEMEN BLOEMEN

ALLES IS ZO RUSTIG

OOIT ZEI EEN VROUW
OP EEN FEEST
TEGEN MIJ
ALS HET NIET WAAIT IS HET STIL

___

63 DAYS AGO
WE HAVE UNASKED
DIGGED GRASS
PLOUGHED FURROWS
AND
PLANTED SEEDLINGS
IN A ROUNDABOUT IN THE SOUTH

WAITED FOR
THE HUNGRY NIGHT-REVELLERS VANDALS
SINKSEFOOR THE STRONG ARM OF THE LAW
DOVES AND OTHER ANIMALS
BUT
NOT ONCE WE HAVE
REMOVED CANS OF BEER FROM THE GARDEN
WAKED UP SLEEPING PEOPLE
GOT A TICKET
MENDED FENCES DOORS THE GREENHOUSE
NO STRANGE PLANTS REMOVED
NO SWASTIKAS STARS OF DAVID
NO TOMATOES TIED UP NOT WEEDED NO CROWS SCARED

THEY’RE LYING THERE JUST LIKE THAT
THE BIG CUCUMBERS
SWEET STRAWBERRIES HOT PEPPERS
RIPE APPLES AND GOOSEBERRIES
SHEAFS OF LEEK HEADS OF GREEN LETTUCE
FULL FENNEL RED BEETS WHITE BEANS
CLOVER
FLOWERS FLOWERS

IT’S ALL SO QUIET

ONCE A WOMAN
TOLD ME
ON A PARTY
IF THE WIND DOESN’T BLOW IT’S QUIET