9 augustus

JOZEF
ZEGT DE MAN
VAN DE ZUS
VAN MIJN VROUW
DIE OP BEZOEK IS

IK DOE ALSOF
IK HET NIET GEHOORD HEB
(TONEELSPELER)
BIJT DOOR
ZAAG VERDER
BOTTE BOOR
DIK HOUT

LIJMEN IN VERSTEK
TAPSE GATEN
PENVERBINDING

HUISVLIJT

EEN ZONDAGNAMIDDAG

(AL IS NIET ELKE DAG
DE DAG
DAT IK EEN BED MAAK
VOOR EEN KIND)

___

JOSEPH
SAYS THE HUSBAND
OF THE SISTER
OF MY WIFE
WHO IS VISITING US

I PRETEND
I HAVEN’T HEARD  HIM
(ACTOR)
KEEP TRYING
BLUNT BRACE
THICK WOOD

GLUE IN MITRE
CONICAL HOLES
PIN CONNECTION


HOME INDUSTRY

A SUNDAY AFTERNOON

(THOUGH NOT EVERY DAY
IS THE DAY
I MAKE A BED
FOR A CHILD)