6 augustus

OP ZOEK
NAAR DE BANKKAART
EEN ANDERE KAART
DIE IK VERLOREN WAANDE
EN
WAARVAN DE  BANK
NIET MEER BESTAAT

ONDERTUSSEN

IN HET PLASTIEK MAPJE
VAN DE KAART ZONDER BANK
EEN FOTO
VAN EEN KIND
DAT HELEMAAL AL NIET MEER BESTAAT

___

LOOKING FOR
A BANK CARD
I FIND ANOTHER CARD
WHICH I BELIEVED WAS LOST
AND
OF WHICH THE BANK
DOES NOT EXIST ANYMORE


IN THE MEANWHILE

IN THE PLASTIC FILE
OF THE CARD WITHOUT BANK
A PICTURE
OF A CHILD
WHICH DOESN’T EXIST AT ALL