3 augustus

DEZE MORGEN
LAG DE KAUW
DIE OP ONS ATELIER WOONDE
EN LATER IN ONS HUIS
DIE OP MIJN SCHOUDER KWAM ZITTEN
EN LATER OP MIJN HOOFD
DIE ALS IK WAKKER WERD
BUITEN BEGON TE KRAAIEN
EN BIJNA LUISTERDE NAAR DE NAAM MARIO
DOOD
IN ZIJN KOT

BARMHARTIGHEID
HAHA
DE DODEN BEGRAVEN
MAAR
NIET VOOR ZIJN POTEN
AF TE SNIJDEN
EN IN MIJN BROEKZAK STEKEN
(DAT BRENGT GELUK
HEB IK GEHOORD)

DE KAT
DRAAIT VANAVOND
LANGER ROND MIJN BENEN
ALS ANDERS

___

THIS MORNING
THE JACKDAW
WHICH LIVED IN OUR ATELIER
AND LATER IN OUR HOUSE
WHICH SAT UPON MY SHOULDER
AND LATER ON MY HEAD
WHICH CROWED OUTSIDE
WHEN I WOKE UP
WHICH ALMOST LISTENED TO THE NAME MARIO
WAS LYING DEAD
IN ITS PEN

CHARITY
HAHA
BURYING THE DEADS
BUT
NOT BEFORE I HAVE
CUT OFF ITS PAWS
AND PUT THEM IN MY POCKET
(THAT BRINGS GOOD LUCK
I HEARD)

THE CAT
IS RUBBING UP AGAINST MY LEGS
LONGER THAN USUAL
TONIGHT