16 april

OP HET THEATERPLEIN
STAAT EEN BOOM
DAARIN EEN HUT
GEBOUWD UIT
EEN PALLET
ZEVEN VELLEN ALUMINIUM
VIJF BALKJES EN WAT PLANKEN

ZOALS HET HUIS
DAT JE VADER MET JE MAAKTE
VAN OVERSCHOT UIT DE GARAGE
OP EEN NAMIDDAG IN DE PAASVAKANTIE
MAAR DAN KLEINER

JE ZOU IN DE BOOMHUT KUNNEN SPELEN
ALS HET EEN SPELLETJE IS
WAARVOOR JE NIET HOEFT ROND TE LOPEN

VOOR JE
JE ONBEWEEGLIJK SPELLETJE SPELEN ZOU
MOET JE EEN LANGE LADDER VINDEN
WANT DIE STAAT ER NIET
EN DE BOOM HEEFT GEEN LAGE TAKKEN

MOCHT ER TENSLOTTE IEMAND WILLEN MEESPELEN
MAG JE DAAR NIET OP IN GAAN
WANT HET HUIS IS NIET STERK GENOEG VOOR TWEE

WAAROM HANGT ZE DAAR DAN
DIE HUT
HOOG IN DE BOOM
OP HET THEATERPLEIN

KINDEREN KIJKEN NAAR BOVEN
EN ZEGGEN
KIJK
EEN BOOMHUT


KOM
ZEGGEN DE VADERS
DAT GAAN WIJ OOK DOEN
THUIS


DAAROM
HANGT ZE DAAR
DE HUT

___

ON THE THEATRE SQUARE
IS A TREE
IN IT A HUT
MADE FROM
ONE PALLET
SEVEN PLATES OF ALUMINUM
FIVE TIMBERS AND SOME BOARDS

LIKE THE HOUSE
YOUR FATHER BUILT WITH YOU
FROM JUNK FROM THE GARAGE
ON AN AFTERNOON DURING THE EASTER HOLIDAYS
ONLY SMALLER

YOU COULD PLAY IN THE TREEHOUSE
IF YOU WOULD PLAY A GAME
YOU DON’T HAVE TO WALK AROUND FOR

BEFORE YOU COULD PLAY
YOUR MOTIONLESS GAME
YOU WOULD HAVE TO FIND A LONG LADDER
CAUSE IT AIN’T THERE
AND THE TREE DOES NOT HAVE LOW BRANCHES

IF SOMEONE WOULD WANT TO JOIN YOU
YOU COULDN’T COMPLY THE REQUEST
CAUSE THE HOUSE IS NOT STRONG ENOUGH FOR TWO

WHY IS IT THERE THEN
THE HUT
HIGH IN THE TREE
ON THE THEATRE SQUARE

CHILDREN LOOK UP
SAYING
LOOK
A TREEHOUSE


COME
THEIR FATHERS SAY
WE’RE GOING TO BUILD ONE TOO
AT HOME


THAT’S WHY
THE HUT
IS THERE