29 mei

ÉÉN VAN DE REDENEN OM KALENDER AAN TE VATTEN
WAS HET VERLANGEN
MIJN DAGELIJKSE DOEN EN LATEN
(HET LEVEN)
TE LATEN SAMENVALLEN MET
WAT IK MAAK
(DE KUNSTEN)

MAAR
DE VERHALEN VAN KALENDER
GAAN ZELDEN
OVER HET HUIS
HET GEZIN
DE KAT
DE BUREN
DE INTERNETVERBINDING

(IK HEB NIET DE BEHOEFTE
VREEMDEN TE VERTELLEN
HOE HET MIJ EN DE MIJNEN VERGAAT)

MAAR
ÉÉN WEEK GELEDEN IS DE VROUW VAN EEN GOEDE VRIEND

OP DE SCHELDE
VAART
EEN BOOTJE
VOOR DE VROUW VAN DIE VRIEND

___

ONE OF THE REASONS TO BEGIN WITH KALENDER
WAS THE DESIRE
TO LET MY DAILY COMINGS AND GOINGS
(LIFE)
COINCIDE WITH
WHAT I MAKE
(ART)

BUT
THE STORIES OF KALENDER
RARELY DEAL WITH
THE HOUSE
THE FAMILY
THE CAT
THE NEIGHBOURS
THE INTERNET CONNECTION
 
(I DO NOT FEEL THE URGE
TO TELL STRANGERS
HOW ME AND MY FAMILY
ARE DOING)

BUT
ONE WEEK AGO
THE WIFE OF A GOOD FRIEND
 
ON THE SCHELDE
A BOAT
IS SAILING
FOR THE WIFE OF THAT FRIEND