28 mei

MAANDAGAVOND
STORM
HAGELBALLEN ALS EIEREN ZO GROOT
VANDAAG
MOOI WEER
IK WANDEL
MIJMER
MEET DE SCHADE OP

ZIE DAT DE MEIBOOM
WEG MOET
TEGEN HET EINDE VAN DE MAAND
HET HUISJE VOOR DE JUNKS ACHTER HET RECLAMEPANEEL
VERANDERD IS
DAT
IKZELF
VOORT MOET MAKEN
DENK IK
HEEL DE TIJD

(NE TRAVAILLEZ JAMAIS
SCHREEF OP DE MUREN OOIT
EEN BENDE ACTIONISTEN)

HET IS DONDERDAGAVOND
EN DE ZON
NOG STEEDS ZIJ SCHIJNT

LEGE STRAAT

ALLESDOEVOOREFKESNIMMERMEE

DAARSTRAKS SAMEN GEGETEN
STIL AAN TAFEL

HET HEK VOOR HET ATELIER

___

MONDAY EVENING
STORM
HAIL BALLS AS BIG AS EGGS
TODAY
BEAUTIFUL WEATHER
I WANDER
MUSE
MEASURE THE DAMAGE
 
SEE THAT THE MAYPOLE
HAS TO BE AWAY
BY THE END OF THE MONTH
THAT THE HOUSE FOR THE JUNKS
BEHIND THE ADVERTISEMENT BOARD
HAS CHANGED
THAT
I
HAVE TO HURRY UP
I THINK
THE WHOLE TIME

(NE TRAVAILLEZ JAMAIS
A  GANG OF ACTIONISTS
WROTE ON THE WALL
SOMETIME)

IT’S THURSDAY EVENING
AND THE SUN
STILL SHE SHINES

EMPTY STREET

JUSTFORAWHILENOTHINGPARTICIPATESANYMORE

ONLY A LITTLE WHILE AGO
WE ATE TOGETHER
SILENCE AT THE TABLE
 
THE FENCE IN FRONT OF THE ATELIER