2 februari

BRIEF VAN BAF

BESTE BV

NA UITGEBREIDE BESTUDERING VAN UZ ACTIES EN IN HET BIJZONDERLIJKST VAN UW KALENDER HEBBEN WIJ HET VERMOEDEN DAT ONZE AQSIES ENIGSZINS COMPLEMENTATIEF ZIJN MET DE UWE

ONZE AQSIES ZIJN GEBASEERD OP HET IDEE DAT DE MENSEN AF EN TOE EENS LICHTELIJK VERWONDERLIJKT MOETEN WORDEN EN DAT HET ALLEDAGDAGELIJKSE SOMS EVEN NIET MEER ZO ALLEDAGDAGELIJKS ZOU MOETEN ZIJN

IN DE NACHT VAN DINSDAG OP WOENSDAG AFGELOPEN WEEK HEBBEN WIJ DAN OOK EEN AQSIE VOLGENS BEPROEFD RECEPT UITGEVOERD

IN BIJLAGE ENKELE FOTOS VAN ONZE AQSIE EN WIJ STUREN U VOORAL DIT SCHRIJVEN IN DE HOOP DAT WIJ BINNENKORT MISSCHIEN EENS IETS GROOTS KUNNEN SAMENDOEN

TER GROTE VERWONDERING IN DE WERELD,

GROETEN WIJ U

HET BAF

___

LETTER FROM BAF

AFTER CORRECTION OF 67 MISTAKES WE CAME TO THE FOLLOWING TRANSCRIPTION:

DEAR BV

AFTER EXTENSIVE STUDY OF YOUR ACTIONS AND ESPECIALLY OF YOUR CALENDAR WE HAVE THE SUSPICION THAT OUR ACTIONS ARE SOMEWHAT COMPLEMENTARY WITH YOURS

OUR ACTIONS ARE BASED ON THE IDEA THAT PEOPLE SHOULD ONCE IN A WHILE BE SLIGHTLY AMAZED AND THAT THE EVERYDAY SHOULD SOMETIMES BE NOT THAT EVERYDAY ANYMORE

IN THE NIGHT OF TUESDAY TO WEDNESDAY LAST WEEK WE THUS CARRIED OUT AN ACTION ACCORDING TO THE WELL-TRIED RECIPE

IN ATTACHMENT SOME PICTURES OF OUR ACTION

WE ESPECIALLY SEND YOU THIS WRITING IN THE HOPE THAT WE CAN DO SOMETHING LARGE TOGETHER SOON

TO MORE AMAZEMENT IN THE WORLD

WE GREET YOU

THE BAF