3 februari

IN TUSSENTIJD 1

WAT IS ER GEBEURD?

0 JANUARI: APPEL & EI

3 JANUARI: SHOPPING=FUN

5 JANUARI: APPEL & EI IN DE SNEEUW

6 JANUARI: DRIEKONINGEN

7 JANUARI: ASHURA: HET VERKNIPPEN

9 JANUARI: HET VERSTUREN

11 JANUARI: ZOUTACTIE

14 JANUARI: DAVIDSTER EN ISLAMSIKKEL EN ZWARTE WORST OP DE GAZASTROOK

15 JANUARI: BEZOEK VAN DE BURGEMEESTER EN CO: GOEDKEURING VAN KALENDER (ONZICHTBAAR VOOR HET PUBLIEK)

XX JANUARI: TONEELHUIS STUURT DE MAANDKALENDER ROND, MET ALS GESCHENK DE MINIKALENDER

PISTES

1. DE SEIZOENEN: APPEL EN EI IN DE SNEEUW, ZOUT OP HET IJS. DE SEIZOENEN KUNNEN, MAAR HOEVEN NIET VERBEELD TE WORDEN (BVB BOOM IN DE WINTER). DE SEIZOENEN VERBEELDEN ZICHZELF, DRINGEN SOWIESO BINNEN IN HET WERK.

2. WAARDE: DE WAARDE VAN KUNST IN DE OPENBARE RUIMTE (WAT IS DE PLAATS VAN KUNST BINNEN DE CONTEXT VAN EEN GECOMMERCIALISEERDE PUBLIEKE RUIMTE? MINSTENS EVEN INGRIJPEND: WAT IS DE WAARDE VAN KUNST TEGEN DE ACHTERGROND VAN HET GAZACONFLICT?)

3. ENGAGEMENT: HET ENGAGEMENT ALS KUNSTENAAR VERSUS HET ENGAGEMENT ALS BURGER. ENGAGEMENT IN DE VORM VAN BEELDEN, METAFOREN VERSUS CONCREET ENGAGEMENT.

4. GESCHIEDENIS VAN HET ACTIEVOEREN: DEZE LIJN KREEG EEN AANZET MET DE ZOUTACTIE, DIE VERWEES NAAR DE ZOUTOPTOCHT OLV GANDHI: POËZIE VERSUS POLITIEK, SPONTAAN VERSUS NOODZAKELIJK, ÉÉNMANSACTIE VERSUS MASSAOPTOCHT, ZOUT VERSPILLEN VERSUS ZOUT WINNEN, KLEINE METAMORFOSE IN HET LEVEN VAN ALLEDAG VERSUS REVOLUTIE BINNEN GROOT HISTORISCH TIJDSGEWRICHT, DE AFWEZIGHEID VAN EEN DUIDELIJKE VIJAND VERSUS EEN HELDER VIJANDBEELD…

VRAGEN

1. PSEUDOANARCHISME, SALONREVOLUTIE: DE TEGENSTELLING TUSSEN HET CAFEETJE ACHTER HET RECLAMEPANEEL EN HET OP DE KOFFIE GAAN BIJ DE BURGEMEESTER. WE HEBBEN DE KEUZE OF WE DAT ZELF WILLEN PROBLEMATISEREN OF NIET. ZOJA IS HET BESTE BEELD DAARVAN TOCH JOU OP DE FOTO MET PATRICK JANSSENS? WE HEBBEN GEEN VIJANDEN IN DE STAD. IK KREEG FILMSTILLS VAN HET BEZOEK VAN SIEN VAN SANCTA MEDIA. ZETTEN WE DIE OP DE WEBSITE? ALLEEN OP FACEBOOK? OF HELEMAAL NERGENS? WE MOETEN BOVENDIEN KRITISCH BLIJVEN! IN HOEVERRE PASSEN WE IN JANSSENS ZIJN PLAATJE? HIJ IS DAN MISSCHIEN NIET ONZE VIJAND, MAAR ONZE BESTE VRIEND HOEFT HIJ TOCH OOK NIET WORDEN?

2. BEWAKEN DAT DE ACTIES (EN DE REGISTRATIES ERVAN) ZICH VER BLIJVEN HOUDEN VAN DE GEZAPIGE ANEKDOTIEK VAN MAN BIJT HOND EN DE ONDERBROEKENLOL VAN TRIGGER HAPPY.

3. HISTORISCHE EN CULTURELE WILLEKEUR: DE KALENDER IS EN BLIJFT ONS SPEELVELD, ZE BIEDT INSPIRATIE VOOR ACTIES, MAAR WE MOETEN EROVER WAKEN DAT WE NIET ZOMAAR HISTORISCHE FEITEN, CULTURELE TRADITIES, ETC BINNENBRENGEN IN HET WERK EN VERVALLEN IN STEREOTYPEN. KORT SAMENGEVAT: HET WIKIPEDIA-SYNDROOM (WAAR OOK IK AAN LIJD)!! DAAROM IS HET MSS NIET SLECHT OM WAAR DAT NODIG IS CONTACT TE ZOEKEN MET ‘EXPERTEN’ – HEEL CONCREET VOORBEELD: EEN WEEK VÓÓR EEN ISLAMITISCHE FEESTDAG WAAROP WE IETS WILLEN DOEN, EENS GAAN PRATEN MET EEN IMAM UIT DE BUURT..

4. FACEBOOK STAAT NOG NIET OP PUNT: FACEBOOK KAN EEN ENORM STRAFFE TOOL WORDEN, MAAR IS DAT VANDAAG NOG NIET. HET DIRECT BECOMMENTARIËREN VAN ACTIES, KLEINE INSTANT-DEBATJES UITLOKKEN… HOE STELLEN WE DAT SCHERP?

MOGELIJKE PISTES VOOR DE TOEKOMST

1. O B A M A

2. OPVOLGING VAN VOORBIJE ACTIES OM ERUIT TE LEREN. NS LANGSGAAN BIJ DE NIGHTSHOP OP DE PLANTIN-MORETUSLEI BVB: HEBBEN ZE HET AL OPGEMERKT? WAT ZIJN DE REACTIES? (MISSCHIEN KUNNEN WE DIT GEWOON NS AAN SIEN VRAGEN…)

3. RE-ENACTMENTS HISTORISCHE GEBEURTENISSEN IN ANTWERPEN: HIERBIJ VIND IK DAT ER EEN CONCRETE, GOEDE AANLEIDING VANDAAG VOOR NODIG IS. NIET ZOMAAR (ZIE ‘HISTORISCHE WILLEKEUR’). TERUGGRIJPEN NAAR HET VERLEDEN ENKEL EN ALLEEN OM TE REAGEREN OP VANDAAG.

4. GESCHIEDENIS VAN ARTISTIEK EN/OF POLITIEK ACTIVISME

5. PLEKKEN: DE STAD IS NAAST DAKEN, STRATEN EN PLEINEN, OOK: INKOMHALLEN VAN BANKEN, ONDERGRONDSE RIOLERINGEN, EEN PARKJE OP LINKEROEVER, DE RUIMTE TUSSEN TWEE PAGINA’S IN EEN BOEK IN DE PERMEKEBIBLIOTHEEK.

EEN ANDERE MOGELIJKS INTERESSANTE PLEK ZIJN DE GEVELS LANGS DE KANT VAN DE SPOORWEG: SOMS STAAN DAAR BOODSCHAPPEN TE LEZEN VOOR DE REIZIGERS DE DE STAD BINNENRIJDEN. ALS JE IN GENT-DAMPOORT AANKOMT, STAAT OP EEN GEVEL EEN DROGE ‘HA’. IN BRUSSEL HEB JE DE GEVELS MET STRIPFIGUREN.

6. WANDELINGEN: SINDS 14 JANUARI ZIT KALENDER MÉÉR ‘IN’ DE STAD, NIET ENKEL OP INTERNET OF IN HET ATELIER. MAAR WE (ZEKER IK NIET, PENDELAAR) KENNEN DE STAD NOG NIET GENOEG, WE HEBBEN NOG GEEN TIEN PROCENT GEZIEN VAN DE MOGELIJKHEDEN DIE DE STAD BIEDT! DAAROM MOETEN WE GEREGELD NS WANDELEN, AL IS HET MAAR EEN UURTJE. MSS KUNNEN WE ARTISTIEKE VERGADERINGEN AL WANDELEND HOUDEN IPV OP HET ATELIER?

7. MONUMENTEN: HET PIMPEN / BECOMMENTARIËREN VAN BESTAANDE MONUMENTEN. OF ZELF VOORSTELLEN FORMULEREN VOOR EEN NIEUW MONUMENT VOOR DE STAD ANTWERPEN.

8. ‘VAN STADSPLANNERKE SPELEN’: IK WEET NIET OF ANTWERPEN VEEL HISTORISCHE GEBOUWEN TEGEN DE VLAKTE LIET GAAN OM DE COMMERCIE MEER RUIMTE TE GEVEN, MAAR WIJ KUNNEN BVB HET OMGEKEERDE DOEN: VOORSTELLEN OM HET CENTURY SHOPPING CENTER AF TE BREKEN EN ER IETS NIEUWS IN DE PLAATS ZETTEN.

DEGENEN DIE ALS EERSTEN DE STERRENBEELDEN CONSTRUEERDEN EN VERVOLGENS BENOEMDEN WAREN VERTELLERS. HET TREKKEN VAN EEN DENKBEELDIGE LIJN TUSSEN EEN GROEPJE STERREN VERLEENDE ER EEN BEELD EN EEN IDENTITEIT AAN. DE AAN DIE LIJN GEREGEN STERREN WAREN ALS GEBEURTENISSEN DIE WORDEN AANEENGEREGEN DOOR EEN VERHAAL. DE VOORSTELLING VAN DE STERREN ALS BEELDEN VERANDERDE NATUURLIJK NIETS AAN DE STERREN ZELF, EN EVENMIN VERANDERDE ER IETS AAN DE ZWARTE LEEGTE EROMHEEN. WAT ERDOOR VERANDERDE WAS DE MANIER WAAROP MENSEN DE NACHTHEMEL LEZEN.

HET PROBLEEM VAN DE TIJD IS ALS HET DUISTER VAN DE HEMEL. ELKE GEBEURTENIS IS EEN INGESCHREVEN FIGUUR BINNEN HAAR EIGEN TIJD. GEBEURTENISSEN KUNNEN ZICH COMBINEREN EN HUN TIJD KAN GEDEELTELIJK SAMENVALLEN, MAAR DE TEMPORELE GEMEENSCHAPPELIJKHEID TUSSEN GEBEURTENISSEN STREKT ZICH NIET WETMATIG UIT BUITEN DE COMBINATIE. EEN HONGERSNOOD IS EEN TRAGISCHE COMBINATIE VAN GEBEURTENISSEN. WAAR DE GROTE BEER, DIE IMMERS IN EEN ANDERE TIJD BESTAAT, ONVERSCHILLIG ONDER BLIJFT.

___