24 juni

BURGERPLICHT

VANDAAG LAATSTE MOGELIJKHEID TOT INDIENEN VAN BEZWAARSCHRIFT
TEGEN GOEDKEURING VAN STEDENBOUWKUNDIGE VERGUNNING VAN BAM

___

CIVIC DUTY

TODAY’S THE LAST POSSIBLE DAY TO LODGE A NOTICE OF OBJECTION
AGAINST THE APPROVAL OF URBAN DEVELOPMENT PERMISSION OF BAM