25 juni

OP DE D’HERBOUVILLEKAAI IN ANTWERPEN
STAAT
VOORBIJ DE OVERSLAG VAN AUTOWRAKKEN VOOR AFRIKA
VOORBIJ DE CAMPING OP NIEUW ZUID
VOORBIJ DE VOORMALIGE RIJKSWACHTKAZERNE
VOORBIJ DE INGANG VAN DE FIETSERSTUNNEL
VOORBIJ DE MASSIEVE BLOK BLAUWE BETON
VOORBIJ DE GRAFITTI EIDEREEN GRAAF
EN
VOORBIJ CLUB PETROL
EEN HUIS

ELF JAAR GELEDEN
GINGEN DRIE JONGENS DAAR
LANGS DE ACHTERDEUR NAAR BINNEN
NOEMDEN
DE STOEL DE STOEL
DE TAFEL DE TAFEL
DE KARTONNEN DOOS HET BED
EN SCHREVEN OP DE VOORDEUR
SCHELD’APEN
WELKOM
VOOR BIJNA IEDEREEN

IN EEN BOOM VAN DE TUIN VAN HET HUIS
HEBBEN WIJ
LANG GELEDEN
EEN HUT GEMAAKT
(OOK VOOR BIJNA IEDEREEN)
OM IN TE ZITTEN DENKEN
OF GEWOON TE ZITTEN

VOOR DE GROTE VAKANTIE
KIJKEN WE DE BOOMHUT NA
OF DE TAKKEN STERK ZIJN
DE HEKJES ROND HET TERRAS DE TRAP

KEURING
BURGERPLICHT
ONDERHOUD
ZORGEN VOOR
GRAAG ZIEN

DIT JAAR
BOUWEN WE
EEN STUK ERBIJ
ZODAT MEER VRIENDEN TEGELIJK
IN DE BOOM KUNNEN ZITTEN DENKEN
OF ZOMAAR ZITTEN

___

ON THE D’HERBOUVILLEKAAI IN ANTWERP
THERE IS
BEYOND THE DEPOT OF WRECKED CARS FOR AFRICA
BEYOND THE CAMPING SITE ON NIEUW ZUID
BEYOND THE FORMER STATE POLICE BARRACKS
BEYOND THE ENTRANCE OF THE BIKE TUNNEL
BEYOND THE MASSIVE BLOCK OF BLUE CONCRETE
BEYOND THE GRAFFITI EIDEREEN GRAAF
AND
BEYOND CLUB PETROL
A HOUSE

ELEVEN YEARS AGO
THREE BOYS ENTERED
THROUGH THE BACK ENTRANCE
CALLED
THE CHAIR A CHAIR
THE TABLE THE TABLE
THE CARDBOARD BOX THE BED
AND WROTE ON THE FRONT DOOR
SCHELD’APEN
WELCOME
FOR ALMOST EVERYONE


IN A TREE OF THE GARDEN OF THE HOUSE
WE’VE MADE
LONG TIME AGO
A HUT
(ALSO FOR ALMOST EVERYONE)
TO SIT AND THINK
OR JUST TO SIT
 
BEFORE THE SUMMER HOLIDAYS
WE CHECK THE TREE HOUSE
WHETHER THE BRANCHES ARE STRONG ENOUGH
OR THE WICKETS AROUND THE TERRACE THE STAIRS
   
TESTING
CIVIC DUTY
MAINTENANCE
TAKING CARE
LOVING
 
THIS YEAR
WE BUILD
AN EXTRA PIECE
SO THAT MORE FRIENDS AT THE SAME TIME
CAN SIT AND THINK IN THE TREE
OR JUST SIT