20 juni

BURGERPLICHT

ANTWOORD OP DE OPROEP
OM GEDURENDE 1 DAG TE HONGERSTAKEN
UIT SOLIDARITEIT MET DE ACTIE VAN DE SANS-PAPIERS VAN BRUSSEL
NAV WERELDVLUCHTELINGENDAG

HTTP://AVECMETWITH.BLOGSPOT.COM

___

CIVIC DUTY

ANSWER ON THE CALL FOR
A ONE DAY HUNGER STRIKE
IN SOLIDARITY WITH THE ACTION OF THE SANS-PAPIERS IN BRUSSELS
IN RESPONSE TO WORLD REFUGEE DAY