13 juni

ZATERDAG 13 JUNI
KALENDER KALENDER
SINT ANTONIUS VAN PADUA
PATROONHEILIGE VAN
VROUWEN EN KINDERS
ARMEN BAKKERS MIJNWERKERS
HET HUWELIJK REIZIGERS VERLIEFDEN
EN VERLOREN VOORWERPEN

VAN ZONSOPGANG TOT ZONSONDERGANG ONGEVEER
LOOP IK DOOR DE STAD VAN NOORD NAAR ZUID
EN RAAP DE DINGEN OP
DIE IK ONDERWEG TEGEN KOM
(ALTIJD IS IEMAND ZE OOIT
WILLENS NILLENS KWIJTGESPEELD)

EEN REGEL UIT EEN GEDICHT SCHIET ME TE BINNEN
HANG JIJ VOOR STRAF MAAR ALLE LANGE LUSSEN OP

HET IS EEN HEERLIJKHEID
EEN VOORRECHT
OM HEEL DE DAG VANDAAG
ROND TE MOGEN DOLEN
DE DINGEN IN DE GOOT TE LEZEN
DE WILLEKEUR MIJN WEG TE LATEN LEIDEN

SCHAAMTE BEKRUIPT MIJ EEN WEINIG
(MAAR HET IS ZATERDAG VANDAAG
IK HOEF DIT NIET WERKEN TE NOEMEN)

THUIS
VERSTOP IK DE BUIT
GA IN HET BED LIGGEN
TREK DE DEKENS OVER MIJ HEEN
WRIJF IN HET DONKER MIJN VOELSPRIETEN TEGEN ELKAAR
EN FLUISTER
DANKJULLIEWEL

___

SATURDAY 13 JUNE
KALENDER CALENDAR
SAINT ANTHONY OF PADUA
PATRON SAINT
OF WOMEN AND CHILDREN
POORS BAKERS MINERS
MARRIAGE TRAVELERS LOVERS
AND LOST OBJECTS

FROM ABOUT SUNRISE TO SUNSET
I WALK THROUGH THE CITY FROM THE NORTH TO THE SOUTH
AND PICK UP THINGS
I COME ACROSS
(SOMEONE HAS LOST THEM
WILLINGLY OR UNWILLINGLY)

A VERSE FROM A POEM SUDDENLY OCCURRED TO ME
YOU, HANG UP THE LONG LOOPS FOR PUNISHMENT

IT’S A BLISS
A PRIVILEGE
TO BE ALLOWED TO
WANDER AROUND
THE WHOLE DAY
TODAY
TO READ THE STUFF IN THE GUTTER
TO LET WILL LEAD MY WAY

A SENSE OF SHAME COMES OVER ME
(BUT IT’S SATURDAY TODAY
I DON’T HAVE TO CALL IT WORK)

AT HOME
I HIDE MY BOOTY
LIE DOWN IN THE BED
PUT THE BLANKETS OVER MY BODY
RUB MY FEELERS AGAINST EACH OTHER
AND WHISPER
THANKYOUSOMUCH