26 juni

OPENBAAR ONDERZOEK
ONAFHANKELIJKE STUDIE
RESULTATENREKENING
ALTERNATIEF TRACÉ
VOLKSRAADPLEGING

AKTIE

GEWIKT EN GEWOGEN
DOELWIT UITGEKOZEN
LANGE WAPPER OPGEMETEN
STANDBEELD
SOKKEL
PLANKEN GEKOCHT
GEMETEN
AFGEKORT
HERZAAGD
KIST GEMAAKT
(VOOR LANGE WAPPER)
LEUZE BEDACHT
(VOOR OP DE KIST)
WIE VREDE WIL BEREIDT ZICH VOOR OP OORLOG
OF
SNELLE JAN KLEIN PIETJE

BESLIST
GEEN LEUZE
HET TE LATEN LIJKEN ALSOF
ER AAN LANGE WAPPER GEWERKT WORDT
PLANKEN INGELADEN
LADDER VERGETEN
TERUG
GEARRIVEERD
FESTIVALKALENDER VERGETEN TE RAADPLEGEN
POPPIES HYSTERICAL CITY BUS TOUR
NAAST LANGE WAPPER
START MORGEN
GAY PRIDE PARADE
BESLIST
HIJ ZOU NIET OPVALLEN DAAR
IN ZIJN KIST

O TEMPORA
O MORES

___

PUBLIC INVESTIGATION
INDEPENDENT STUDY
PROFIT-AND-LOSS ACCOUNT
ALTERNATIVE WAY
REFERENDUM

ACTION

WEIGHED UP THE PROS AND CONS
CHOSEN THE TARGET
MEASURED LANGE WAPPER
STATUE
SOCLE
BOUGHT SOME BOARDS
MEASURED
SHORTENED
SAWED AGAIN
MADE A COFFIN
(FOR LANGE WAPPER)
INVENTED A SLOGAN
(FOR ON THE COFFIN)
WHO WANTS PEACE PREPARES FOR WAR
OR
QUICK JOHN SMALL DICK

DECIDED
NO SLOGAN
LETTING IT SEEM AS IF
SOMEONE IS WORKING ON LANGE WAPPER
LOADED THE BOARDS
FORGOT THE LADDER
BACK
ARRIVED
FORGOT TO CHECK THE FESTIVAL CALENDAR
POPPIES HYSTERICAL CITY BUS TOUR
NEXT TO LANGE WAPPER
THE GAY PRIDE PARADE
STARTS TOMORROW
DECIDED
HE WOULDN’T CATCH THE EYE OVER THERE
IN HIS COFFIN

O TEMPORA
O MORES