16 februari

OP 16 FEBRUARI 2003
LATEN ELF MENSEN
EEN TREIN
MET AMERIKAANS OORLOGSMATERIEEL
(OP WEG NAAR DE HAVEN VAN ANTWERPEN
OM VERSCHEEPT TE WORDEN NAAR DE TROEPEN IN IRAK)
MET EEN RODE LAMP
STOPPEN
(HOEWEL DE REGERING ZICH OFFICIEEL DISTANTIEERT VAN DE OORLOG
WERDEN BESTAANDE NAVOVERDRAGEN, ZO BLEEK, NIET OPGESCHORT)

VANDAAG
NOG STEEDS
GEBEUREN MILITAIRE TRANSPORTEN DOOR BELGIE
OA VIA HET VRASENEDOK

OM DE HERINNERING LEVENDIG TE HOUDEN
AAN EEN VERZETSACTIE
DIE ZICH NIET INSCHREEF IN ONS NATIONAAL GEHEUGEN
WILDEN WIJ
VANAVOND
EEN RODE VUURPIJL
(ZOALS GEBRUIKT DOOR MENSEN IN NOOD)
AFSCHIETEN

WIJ HEBBEN VANDAAG
16 FEBRUARI 2009
HIEROVER
DE DIENST EVENEMENTEN, DE DIENST MILIEU, DE BRANDWEER,
DE DIENSTDOENDE KORPSCHEF, DE INTEGRALE VEILIGHEIDSDIENST,
DE REGIE DER LUCHTWEGEN EN TENSLOTTE DE BURGEMEESTER
AANGESPROKEN
MAAR HET WAS TE KORT DAG
ZO BLEEK
(WIJ ZIJN IMMERS NIET ECHT IN NOOD)

OM KWART NA ZEVEN
VINDEN WIJ
IN EEN BROODJESZAAK TEGENOVER HET HILTON HOTEL
DERTIEN BALLONNEN
WAARAAN WIJ EVEN LATER
VANOP HET PONTON WAAR DE FLANDRIA ALTIJD STOPT
EEN KLEIN ROOD LAMPJE OPLATEN
DAT ZICH
BEWUST
ZO LIJKT HET
VAN DE WAARDELOOSHEID VAN ZIJN GEBAAR
SNEL IN DE WOLKEN VERSTOPT

WWW.VREDESACTIE.BE

___

ON 16 FEBRUARY 2003
ELEVEN PEOPLE
MAKE
A TRAIN
WITH AMERICAN MATERIEL
(ON ITS WAY TO THE PORT OF ANTWERP
TO BE SHIPPED TO THE IRAQI TROOPS)
STOP
WITH A RED LIGHT
(ALTHOUGH THE GOVERNMENT DISTANCES ITSELF FROM THE WAR
EXISTING NATO TREATIES TURNED OUT TO BE NOT SUSPENDED)
TODAY
MILITARY TRANSPORTS STILL HAPPEN
THROUGH BELGIUM
AO VIA THE VRASENE DOCKS

 
TO KEEP THE MEMORY OF A RESISTANCE ACTION
WHICH IS NOT REGISTERED IN OUR NATIONAL MEMORY
ALIVE
WE WANTED
TO SHOOT
A RED ROCKET
(AS USED BY PEOPLE IN DISTRESS)
TONIGHT

 
TODAY
16 FEBRUARY 2009
WE HAVE ADDRESSED
THE EVENT SERVICE, THE MILIEU SERVICE, THE FIRE BRIGADE,
THE SUPERINTENDANT IN CHARGE, THE INTEGRAL SECURITY SERVICE,
THE AIRWAY SERVICE AND FINALLY THE MAYOR
ON THIS TOPIC
BUT TIME TURNED OUT TO BE
RUNNING OUT TOO FAST
(WE’RE NOT REALLY IN DISTRESS)


AT A QUARTER PAST SEVEN
WE FIND
IN A SANDWICH BAR ACROSS THE HILTON HOTEL
13 BALLOONS
A FEW MOMENTS LATER
WE LAUNCH
FROM THE PONTOON WHERE THE FLANDRIA BOAT ALWAYS STOPS
A SMALL RED LIGHT
WHICH
QUICKLY HIDES IN THE CLOUDS
AS IF CONSCIOUS OF THE WORTHLESSNESS OF ITS GESTURE

 

WWW.VREDESACTIE.BE