22 februari

IN DE CHRISTELIJKE TRADITIE VANGT WOENSDAG 25 FEBRUARI
EEN VASTENTIJD VAN 40 DAGEN AAN
DE DRIE DAGEN ERVOOR
ZIJN DRIE VETTE DAGEN
WAARIN OVERSCHOT WORDT VERBRAST

CARNAVAL
DAT IS TE ZEGGE
DEN TYDT DAT VAN ALLE WULPSCHEYDT ENDE ONVERWILLIGHEYT
IN ETEN DRINCKEN ENDE IN EEN VERCKENS LEVEN LEYDEN

DOOR DE ZURE APPEL HEEN BIJTEN
IS WAT ONS TE WACHTEN STAAT
IEDEREEN ZEGT HET
EN VORIGE WEEK NOG ZEI EEN ECONOOM
THE SHIT DID REALLY HIT THE FAN

CARNAVAL
ZOLANG HET NOG KAN
VERBRASSEN WIJ
EEN NIET NADER TE NOEMEN BEDRAG
AAN CLEAR CHANNEL
OM DE KOMENDE DAGEN
NIET GEÏNDOCTRINEERD TE WORDEN
IN DE BUURT VAN BERCHEM STATION
ALS OEFENING OP
DE MAGERE JAREN VOOR ONS

___

IN THE CHRISTIAN TRADITION
WEDNESDAY 25 FEBRUARY
A PERIOD OF 40 DAYS LENT COMMENCES
THE THREE DAYS BEFORE
ARE THREE FAT DAYS
DURING WHICH SURPLUS IS SQUANDERED

CARNIVAL
THAT IS TO SAY
DEN TYDT DAT VAN ALLE WULPSCHEYDT ENDE ONVERWILLIGHEYT
IN ETEN DRINCKEN ENDE IN EEN VERCKENS LEVEN LEYDEN
(THE TIME OF EATING DRINKING AND LEADING A PIG’S LIFE
IN LECHERY AND CARELESSNESS)

BITING THE BULLET
THAT’S WHAT’S AWAITING US
EVERYONE SAYS SO
AND LAST WEEK AN ECONOMIST SAID
THE SHIT DID REALLY HIT THE FAN

CARNIVAL
AS LONG AS IT’S STILL POSSIBLE
WE SQUANDER
AN UNSPECIFIED AMOUNT OF MONEY
TO CLEAR CHANNEL
TO BE NOT INDOCTRINATED
NEAR BERCHEM STATION
AS A PRACTICE FOR
THE MEAGRE YEARS AHEAD OF US