22 november

IEDEREEN KALENDER
DE LEDEN VAN DE SISKART CLUB SLAPEN IN HET HUIS
DAT ZE GISTEREN BIJEENPLAKTEN VOOR BERCHEM STATION
VANMORGEN
IK KOM
MET KOFFIE EN CROISSANTS
DE JONGENS EN MEISJES O
ZE SLAPEN NOG
DE BRUG OPGEHAALD
DE TOREN SCHEEFGEZAKT
DIEP IN DE DEKENS
DE BLAUWE MUUR
HET ZILVEREN DAK 

IK STA DAAR MET MIJN JONGSTE DOCHTER
GLUUR NAAR HOE DAARBINNEN
BENEN EN ARMEN INEEN HAKEN
EEN KUS
EEN EERSTE SIGARET 

IK ZET DE THERMOS VOOR DE DEUR
DE BROODZAK
WEEMOED
WANDEL VERDER
DENK AAN HOE IK VROEGER
EN HET KIND LATER

TERUG THUIS HOOR IK
DAT VIJF MINUTEN NA ONS
DE HELE BOEL WAS INGEZAKT

___

EVERYONE KALENDER
THE MEMBERS OF THE SISKART CLUB
SLEEP IN THE HOUSE
THAT THEY STICKED TOGETHER
YESTERDAY IN FRONT OF BERCHEM STATION
THIS MORNING
I DROP BY
WITH SOME COFFEE AND CROISSANTS
THE BOYS AND GIRLS O
THEY ARE STILL ASLEEP
THE BRIDGE TAKEN OP
THE TOWER CROOKED
DEEP IN THE BLANKETS
THE BLUE WALL
THE SILVER ROOF

I’M STANDING THERE WITH MY YOUNGEST DAUGHTER
PEEP AT HOW THERE INSIDE
LEGS AND ARMS CLASP TOGETHER
A KISS
A FIRST CIGARETTE

I PUT THE THERMOS IN FRONT OF THE DOOR
THE BREAD BAG
MELANCHOLY
WALK
THINK OF HOW I IN THE PAST
AND OF THE CHILD LATER

BACK HOME I HEAR
THAT FIVE MINUTES AFTER WE HAD LEFT
THE WHOLE HOUSE HAD COLLAPSED