21 november

IEDEREEN KALENDER
DE LEDEN VAN DE SISKART CLUB
WILLEN OP HET PLEIN VOOR BERCHEM STATION
EEN HUIS BOUWEN
(LATER EEN BRUG DAN EEN KASTEEL
PADDESTOELEN OM IN TE WONEN EN EERGISTEREN NOG EEN IGLO) 

WIJ ZORGEN VOOR 50 ROLLEN TAPE
TWEE LADDERS 18 LANGE HOUTEN LATTEN
EEN NIETJESMACHINE EN EEN AFSPRAAK ROND RECYCLAGE
DE SISKART CLUB VOOR GOED VOLK
EN VEEL KARTON 

AFGELOPEN WEEK HEB IK LIGGEN WROETEN MET EEN PLAN VOOR KERSTMIS OP HET ASTRIDPLEIN
VEERTIEN DAGEN BOUWEN AAN EEN KERSTSTAL VAN ZILVERPAPIER
EN KARTON (BIJEENGERAAPT IN DE STRATEN VAN DE STAD)
EEN PRACHTIGE STAL
GEBOUWD ZONDER VOOROPGEZET PLAN
GEHEEL UIT AFVAL OPGETROKKEN
BUITENSPORIG VERSIERD
ONTROEREND IN ZIJN NAIVITEIT
DOOR DE ZINLOZE ARBEID DIE HET KOST
IETS DERGELIJKS MET SELLOTAPE BIJEEN TE PLAKKEN  
IK GERAAK ER NIET UIT
OMDAT IK TWIJFEL OF IK
WAT IK ERMEE BEDOEL
WEL DUIDELIJK MAKEN KAN

OM NEGEN UUR STA IK OP HET PLEIN
BENIEUWD NAAR DE SISKART CLUB
(WAARVAN GISTEREN NOG NIEMAND ECHT WIST WAT DAN JUIST EN WAAROM)
IK ZIE DE HELE DAG HET BOUWSEL GROEIEN
RIJ WEG KOM TERUG PRAAT PLAK MEE
HET IS DE WARMSTE ZATERDAG 21 NOVEMBER SINDS MENSENHEUGENIS
IEMAND TRAKTEERT KOFFIE
EN WANNEER DE ZES METER HOGE TOREN DE LUCHT IN GAAT
KOMT ATV JUIST FILMEN
IEDEREEN IS BLIJ

WANNEER IK TERUG STA OP HET PLEIN
NA EEN LAATSTE BEZOEK AAN DE CLUB DIE VANAVOND IN HET BOUWWERK SLAAPT
BEN IK VERTEDERD
ZO MOOI DENK IK
ZAL IK NOOIT MEER KUNNEN BOUWEN 

IK HERINNER MIJ VANMORGEN IEMAND DIE VRAAGT
HEBT GE GEEN GOESTING SAMEN IETS MET MIJ TE KNUTSELEN
(IK VERTEL HEM OVER IEDEREEN KALENDER
DAT ALS JE EEN PLAN HEBT MET DE STAD
IK DE SLEUTEL ERVAN OP ZAK DRAAG
EN DAT IK DIE SLEUTEL TER BESCHIKKING STELLEN WIL VAN BIJNA IEDEREEN) 

MAAR VRAAGT HIJ
MOET HET PLAN EEN STATEMENT ZIJN?

___

EVERYONE CALENDAR
THE MEMBERS OF THE SISKART CLUB
WANT TO BUILD A HOUSE
ON THE SQUARE IN FRONT OF BERCHEM STATION
(LATER A BRIDGE THEN A CASTLE
MUSHROOMS TO LIVE IN AND YESTERDAY AN IGLOO)

WE TAKE CARE OF 50 ROLLS OF TAPE
TWO LADDERS 18 LONG WOODEN BOARDS
A STAPLING MACHINE AND AN AGREEMENT AROUND RECYCLING
THE SISKART CLUB FOR GOOD PEOPLE
AND MUCH PAPERBOARD

LAST WEEK I HAVE BEEN PONDERING ABOUT A PLAN
 FOR CHRISTMAS ON THE ASTRIDPLEIN
TO BUILD IN FOURTEEN DAYS A CHRISTMAS CRIB OF SILVER FOIL
 AND PAPERBOARD (PICKED UP IN THE CITY STREETS)
A BEAUTIFUL CRIB
BUILT WITHOUT PRECONCEIVED PLAN
WHOLLY MADE FROM GARBAGE
EXTRAORDINARILY DECORATED
MOVING IN ITS NAIVETÉ
BECAUSE OF THE USELESS WORK IT TAKES
TO STICK SOMETHING LIKE THAT TOGETHER WITH SELLO  TAPE
I CANNOT DECIDE ON A PLAN
SINCE I DOUBT
WHETHER I CAN MAKE CLEAR
WHAT I MEAN BY IT

AT NINE O’CLOCK I AM ON THE SQUARE
CURIOUS ABOUT THE SISKART CLUB
(YESTERDAY NO-ONE REALLY KNEW YET WHAT EXACTLY AND WHY)
A WHOLE DAY LONG I SEE THE BUILDING GROWING
I RIDE AWAY COME BACK TALK STICK
IT’S THE WARMEST SATURDAY 21 NOVEMBER WITHIN LIVING MEMORY
SOMEONE PAYS FOR COFFEE
WHEN THE SIX METER HIGH TOWER GOES INTO THE AIR
ATV JUST ARRIVES TO FILM
EVERYONE IS HAPPY

WHEN I AM BACK ON THE SQUARE
AFTER A LAST VISIT TO THE CLUB WHICH SLEEPS TODAY IN THE BUILDING
I AM TOUCHED
SO BEAUTIFUL
I THINK
I WILL NEVER BUILD ANYMORE
I REMEMBER THIS MORNING
SOMEONE ASKING
DON’T YOU FEEL LIKE TINKERING SOMETHING TOGETHER WITH ME
(I TELL HIM ABOUT EVERYONE KALENDER
THAT IF YOU HAVE A PLAN WITH THE CITY
I CARRY ITS KEY IN MY POCKET
AND THAT I’D LIKE TO PLACE THAT KEY AT ALMOST EVERYONE’S DISPOSAL

BUT HE ASKS
DOES THE PLAN HAVE TO BE A STATEMENT?