20 oktober

IEDEREEN KALENDER

IEMAND
DIE DE BEHOEFTE VOELT
IETS TE DOEN IN DE OPENBARE RUIMTE VAN ANTWERPEN
WAARVAN HIJ/ZIJ VINDT DAT HIJ/ZIJ  DAARMEE
ZIJN/HAAR VERANTWOORDELIJKHEID OPNEEMT
HELPEN WIJ GRAAG

DE REGERING ONDERHANDELT NOG STEEDS
MET DE FRANSE ENERGIEGROEP GDF SUEZ
OVER EEN VERGOEDING
VOOR HET LANGER OPENHOUDEN VAN DE BELGISCHE KERNCENTRALES

ONDERTUSSEN DOET NICOLAI ZIJN VOORSTEL

(ONZE BIJDRAGE
EEN LANG STUK PAPIER
EEN ZWARTE STIFT
EEN LADDER
EEN ROLLETJE TAPE)

___

EVERYONE KALENDER

ANYONE
WHO FEELS THE URGE
TO DO SOMETHING IN THE PUBLIC SPACE OF ANTWERP
OF WHICH HE/SHE THINKS THAT HE/SHE TAKES UP
HIS/HER RESPONSIBILITY WITH IT
WE LIKE TO HELP

THE GOVERNMENT IS STILL NEGOTIATING
WITH THE FRENCH ENERGY GROUP GDF SUEZ
ABOUT A LEVY
FOR EXTENDING THE LIFE OF THE BELGIAN NUCLEAR POWER REACTORS

IN THE MEANWHILE NIKOLAI OFFERS A SUGGESTION

(OUR CONTRIBUTION
A LONG PIECE OF PAPER
A BLACK PEN
A LADDER
A ROLL OF TAPE)