14 december

IN TUSSENTIJD 12

HET-EINDE-DAT-GEEN-EINDE-IS

TIEN NEGEN ACHT ZEVEN ZES VIJF VIER DRIE TWEE EEN

HET JAAR LOOPT OP ZIJN EIND

IN KRANTEN RIOOLBLAADJES OP RADIOSTATIONS EN TV

WORDEN ALLERLEI BALANSJES OPGEMAAKT

LIJSTJES MET DE BEROEMDE DODEN VAN HET JAAR

LIJSTJES MET DE SUCCESSEN VAN DE SUCCESRIJKEN EN DE MISLUKKINGEN VAN DE MISLUKKELINGEN

POLITICI POPGROEPJES NOBELPRIJSWINNAARS MISS UNIVERSE

OOK JOU VRAGEN ZE OM JE PERSOONLIJKE EINDEJAARSLIJSTJE

WAT ZIJN DE TIEN BESTE ACTIES VAN KALENDER BESTE BENJAMIN?

EN WAT ZIJN VAN DIE BESTEBESTE ACTIES DAN DE ALLERALLERBESTE?

TELKENS BEGINT JE ANTWOORD MET:

GEEN VAN ONZE ACTIES WAS EEN SUCCES EN GEEN ENKELE WAS EEN MISLUKKING

(DROOGKLOOT DENKT HET JOURNAILLE DAN BIJ ZICHZELF)

MEER DAN EEN KRITISCHE KRAS IN DE KANTLIJN IS HET NIET

EEN FOUT IN DE DECORATIE VAN EEN GLANZENDE CHINESE VAAS

MAAR BELANGRIJK DAT DIE KRAS WORDT GEMAAKT!

(EN TOCH EN TOCH BLIJF IK DROMEN VAN NIET-DEELNEMEN, VAN EEN RADICAAL NEE)

KALENDER LOOPT OP ZIJN EIND

DE VRAAG WAARMEE DE ACTIECYCLUS BEGON KEERT NU TERUG

VAN HOEVEEL WAARDE VRAAG IK MIJ AF

IS WAT IK DIT JAAR GA PROBEREN?

TOEN WOUTER DIE VRAAG STELDE VORIGE WEEK

FIETSTE JE ER EEN BEETJE OMHEEN

IK DENK DAT WE ZE TOCH (AL WAS HET MAAR VOOR ONSZELF)

KUNNEN TRACHTEN TE BEANTWOORDEN

EN DAN NIET MET GETALLEN

NIET IN TERMEN VAN SUCCES OF MISLUKKING

NIET VAN HOEVEEL WAARDE MAAR: WAT WAS DE WAARDE?

WAT HEEFT KALENDER BETEKEND VOOR JE WERK?

BEN JE VERANDERD ALS KUNSTENAAR EN ZOJA HOE?

NU HET JAAR OP ZIJN EIND LOOPT

KOMT NOG EEN ANDERE VRAAG KOUD BINNENWAAIEN

HOE IN GODSNAAM SLUITEN WE KALENDER AF?

EEN GROTE KNALLER VAN HET FORMAAT VAN DE PECHVOGEL

DAAR ZIJN WE HET OVER EENS

DAT WILLEN WE NIET

GEEN CLIMAX OF CLIFFHANGER OF GROOTSE FINALE

IN DAT GEVAL ZOUDEN WE ENKEL TOEGEVEN AAN DE DRAMATURGIE VAN HET SUCCES

HET WERK ZOU ZO KUNNEN WORDEN WEGGEAPPLAUDISSEERD EN BIJGEZET

HET SLOT VAN KALENDER VALT NIET KLOKSLAG MIDDERNACHT TUSSEN OUD EN NIEUW

MAAR EEN BEETJE AMBETANT EN DWARS OP 2 JANUARI 2010

TWEE DAGEN NA HET GROTE FEEST

ZELFS NA DE KATER EN DE OPKUIS EN DE AFWAS

(IN DE CYCLISCHE TIJD VALLEN BEGIN EN EINDE SAMEN

ZIE NAAR DE SNEEUW DIE VALT EN SMELT

DE BLOEMEN DIE BLOEIEN EN HUN KOPPEN BUIGEN

DE GROND DIE DE BLADEREN VERTEERT

KLEINE DIERTJES DIE KNAGEN AAN HET VLEES VAN EEN GESNEUVELD KOEBEEST

BEGIN EN EINDE ZIJN OP GEEN ENKEL MOMENT VAN ELKAAR TE SCHEIDEN)

KALENDER LOOPT DOOR NA 2 JANUARI

ALS GERUCHT IN DE STAD

ALS KATALYSATOR VAN ACTIES VAN ANDEREN

DE VIER MOESTUINTJES OP HET ZUID ZULLEN GEDURENDE 2010 BLIJVEN BESTAAN

EN OOK NIET TE VERGETEN DE VELE ZWARTE VOGELS

(VOOR ZOVER DIE MYSTERIEUZE HAND ZE NIET UIT DE BOMENKRUINEN BLIJFT PLUKKEN)

ER IS GEEN EINDE AAN KALENDER

GEEN HAPPY END

GEEN CONCLUSIE

GEEN POINTE

GEEN: “DOEK.”

HET IS EEN EINDE-DAT-GEEN-EINDE-IS

ZOWEL EEN EINDE ALS EEN BEGIN

EEN OPEN EINDE

ALTIJD KALENDER

DE TERUGGAVE VAN DE STADSSLEUTEL AAN DE BURGEMEESTER SLUIT AF

TERWIJL DE OPEN BRIEF AAN DE INWONERS VAN ANTWERPEN IETS KAN OPENEN, INITIËREN

___