12 oktober

JAARBOEK ANTWERPEN

BENJAMIN VERDONCK [BENJAMINVERDONCK@PANDORA.BE]

VERZONDEN: 12 OKTOBER 2009 16:54:41 GMT+02:00

AAN: KATRIEN VAN HOYWEGHEN [KATRIEN.VANHOYWEGHEN@STAD.ANTWERPEN.BE]

GEACHTE

IK VERNAM

DAT U EEN BEELD VAN EEN ACTIE UIT HET KALENDERPROJECT

WENST TE GEBRUIKEN VOOR PUBLICATIE

IN HET JAARBOEK VAN DE STAD ANTWERPEN

IK VERNAM OOK

DAT UW VOORKEUR UITGING NAAR

DE FOTO VAN

DE ROZE BOL OP HET HOOFD VAN KONING LEOPOLD DE TWEEDE TE PAARD

VOOR DE NATIONALE BANK VAN BELGIË

IK ZOU U HET VOLGENDE WILLEN VOORSTELLEN

ACHTER EEN RECLAMEPANEEL OP DE BINNENSINGEL

TER HOOGTE VAN DE STENEN BRUG

LAG HET VOL MET  SPUITEN, VUILE NAALDEN, BLIKJES BIER,

ZWARTGEBLAKERD ZILVERPAPIER, VERPAKKINGEN LEXOTHAN EN ROHIPNOL

OP 5 APRIL (PALMZONDAG)

HEBBEN WIJ DE SCHUILPAATS ACHTER HET PANEEL OPGEKUIST

EEN AFDAK GEBOUWD IN DE BERM

EN ERONDER EEN MOOIE DRIEZITSBANK GEZET

ZODAT MENSEN DIE IN DE TOEKOMST NOG VAN DEZE PLEK GEBRUIK WILLEN MAKEN

DAT MET ENIGE WAARDIGHEID KUNNEN DOEN

DEZE ACTIE

DIE IK JUNKHOUSE NOEMDE

IS EEN POGING OM EEN GEBAAR TE STELLEN DAT REFEREERT AAN BARMHARTIGHEID

(BIJ ZIJN INTOCHT IN JERUZALEM HOUDT JEZUS HALT BIJ EEN BELASTINGONTVANGER,

WANT DE VERLOSSING BETREFT IEDEREEN)

AANGEZIEN DEZE ACTIE EXEMPLARISCH IS VOOR WAT WIJ DIT JAAR ONDERNEMEN

AANGEZIEN UW BOEK VERSCHIJNT BIJ DE AANVANG VAN EEN NIEUW JAAR,

VOL VAN HOOP EN GOED VOORNEMEN

EN VOORAL

AANGEZIEN ANTWERPEN EEN TRADITIE HERBERGT

OM  VERSCHILLEN EN ABERRATIES NAAST ELKAAR TE LATEN BESTAAN

(’T STAD IS VAN IEDEREEN)

MEEN IK

DAT HET ZINVOLLER ZOU ZIJN OM EEN FOTO VAN DEZE ACTIE TE PUBLICEREN

IK VRAAG U DAN OOK VRIENDELIJK DIT VOORSTEL IN OVERWEGING TE NEMEN

STEEDS BEREID U HIEROVER VERDER TE WOORD TE STAAN

MET VRIENDELIJKE GROET

BENJAMIN VERDONCK

___

TEKST ENG